Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Melancholia: Marjatta Oja ja Mari Martin

Kuvataiteilija Marjatta Ojan ja teatteri- ja esitystaiteilija Mari Martinin taiteellisen tutkimuksen yhteisnäyttely Kuvataideakatemian Kaiku-galleriassa ja terassilla (5. krs) 1–9.9.2022.

Kuva Melancholia-näyttelyn teoksesta Mylly-rakennuksen terassilla.

Marjatta Oja ja Mari Martin tuovat yhteen taiteellista tutkimustaan Melancholia-näyttelyssä. Oja tuo näyttelyyn tilanneveistoksen. Martin tiivistää vuonna 2014 aloittamansa postdoc-hankkeen kokemukset installaation muotoon. Näyttelyviikkoa täydentää Ojan ja Martinin esitys näyttelyn sisällöstä 18.11. CfARin (Centre for Artistic Research) Post doc art -tapahtumassa osana Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian tutkimusyksikköjen seminaariviikkoa.

Marjatta Ojan tilanneveistos Kuvan Kaiku-galleriassa 1.-9.9.2022

Kun Marjatta Oja alkoi 1980-90-luvun vaihteessa tehdä liikkuvan kuvan teoksia, tilanneveistoksia, hän keskittyi kameran kuvan kriittiseen tutkimiseen. Riippuvaisuus sähköstä ja kyseenalaisesti tuotetusta energiasta tuntui hänestä ristiriitaiselta alusta alkaen. Pohdinta nousi selkeämmin esille vuonna 2013 Aurinkogeneraattori -kesänäyttelyssä, joka koottiin yhdessä asiasta kiinnostuneiden tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Juuri nyt energian tuottamisen ongelmat ovat nousseet räikeästi esiin Venäjän hyökkäyssodan takia ja sähkönkuluttajia varoitellaan energian jakelun tulevasta säännöstelystä.  

Oja haluaa nähdä Melancholia-näyttelyn kokeellisen teoksensa avulla, mitä hänen vanhemmista teoksistaan on jäljellä nyt, kun teoksiin kuuluvat sähköenergiaa kuluttavat osat on poistettu. Ojan ensimmäisen tilanneveistoksen valmistumisesta on kulunut 30 vuotta. Hän on yhdistänyt vanhempien teosten materiaalit kimpuiksi kohdatakseen useamman vuosikerran samalla kertaa. Ehkä havainnot niistä ehdottavat uusia aspekteja ja vaihtoehtoja kuvataiteen tekemiseen.

Ojan tutkimus sisältää pohdintoja siitä, minkälaisia teoksia voi syntyä isossa murroksessa, jota ihmiskunta käy läpi tällä hetkellä. Tutkimuksen aiheita ovat energia ja sen suhteeton kulutus, paikallisuuden ja henkilökohtaisen vaikuttamisen mahdollisuus sekä taiteilijan merkitys ja tehtävä haasteellisessa ekologisessa murroksessa.

Mari Martinin installaatio Myllyn kattoterassilla 1–9.9.2022

Mari Martin päättää vuosina 2014–2022 toteuttamansa taiteellisen tutkimuksen postdoc-hankkeen ”Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa” teoksella Ajatuskiiloja. Hän kiteyttää installaation avulla tutkimushankkeensa keskeisiä ajatuksia, tuntoja ja löytöjä. Hankkeen osaprojekteissa Martin on tehnyt taidetta yhdessä muiden taiteilijoiden ja taiteilija-tutkijoiden sekä osallistujien kanssa kaupunkien julkisissa ulkotiloissa. Taiteellisina tuloksina on syntynyt esityksiä, tapahtumia, esilletuloja, luentodemonstraatioita ja kirjoitusta.

Martin käveli kotinurkillaan Vuosaaressa Uutelan metsissä ja havaitsi metsän Aurinkolahden puoleisessa päässä pienen avohakkuuaukean keväällä 2022. Hän löysi aukealta kuusten kaatamisen yhteydessä maahan jääneitä kiiloja ja otti niitä mukaansa. Martin kaiversi niihin lauseita tutkimusaineistostaan. Niissä kuvataan ihmisen ja muun luonnon herkkää suhdetta.

Näyttelyn avajaiset pidetään 1.9.2022 klo 15. Tervetuloa!

Ajankohta

1.9.2022 klo 8:00 – 9.9.2022 klo 18:00

Sijainti

Mylly

Sörnäisten rantatie 19

00530 Helsinki

Sijainti kartalla

Katso reittiohjeet