Kumman äärellä

Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä (2018-2021) on tutkimus- ja taidehanke, joka jäsentää ruumiillista vierasta, kummaa, pyrkimyksenä edistää taiteiden, taiteellisen tutkimuksen ja tieteen välisyyttä.

Lähikuva palasta mehiläisvahaa, jonka läpi kuultaa valo.
Kuvaaja: Nanni Vapaavuori

Hankkeen erityisenä näkökulmana on kosketus, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä tilaa kumman vain osin artikuloitavissa olevalle luonteelle. Olemme työssämme avanneet vieraskokemuksen etiikkaa ja estetiikkaa ja tuoneet kumman ilmiönä taiteen sekä tieteellisen tutkimuksen saumakohtaan.

Kumman äärellä -tapahtuma rakentuu työryhmän taiteilijoiden ja tutkijoiden esityksistä.

Toisin kuin taiteen piirissä, vieraat, oudot eletyt  kokemukset  ovat elettyinä kokemuksina jääneet tieteessä pitkälti vaille sijaa. Koneen Säätiön rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessa olemme keskittyneet tutkimaan kolmea kysymystä:

  • millaista ruumiillista kokemusta vieraus tuottaa,
  • millaista ymmärrystä ruumiiden välisyydestä tällöin syntyy ja
  • miten taide voi toimia kumman kokemuksen paradigmana.

Ohjelma

1. päivä (sali: 532) perjantai 26.11.21 klo 10.00-16.00

10.00 -10.15 Avaus 
Taideyliopiston vararehtori Jaana Erkkilä-Hill 

Puheenjohtaja: yliopistonlehtori Hanna Järvinen

10.15 – 10.25 Tapahtuman esittely ja teemat
Maisa Honkasalo ja Teemu Päivinen 

Teema: Uneksunta ja kajahtelu 

10.25 -10.55 Kumma kutsutun ja tunkeutuvan välisessä liikkeessä. Puheenvuoro oman äänen vieraudesta sekä taiteen tekemisestä vastaamisena vieraan jättämään jälkeen.
Teemu Päivinen

11.00 – 12.00 Vieras-tuttava -näyttelyn videot ja keskustelu
Teemu Päivinen ja Suomen Moniääniset ry.

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

Vieras-tuttava videot nähtävillä lounastauon ajan Black Box-tllassa

13.00 – 13.30  Kokemus etsii kokijaa: Uneksunta esitystaiteessa.
Ursula Hallas

13.30 – 14.00 Uneksunta psykoanalyyttisessa ryhmäpsykoterapiassa. Ryhmän ja psykoterapeutin uneksunta.
Sisko Miettinen 

14.00 -14.30 Uneksunnan tilat yhteiskunnassa. Nykyaika ja uneksunta.
Dialogi Ursula Hallas ja Sisko Miettinen 

Yhteiskeskustelu yleisön kanssa  

14.30-14.45 Kahvitauko

14.45 -15.45  Unfamiliar Dialogues -Uneksunnan näyttämö -esitys (pelkästään paikan päällä TeaKissa)
Ursula Hallas, Miro Mantere ja Teemu Päivinen. 

Kokemuksellinen esitystaiteen tapahtuma Unfamiliar Dialogues –Uneksunnan näyttämö kutsuu osallistujia yhdessä jaettavaan kokemukselliseen tilaan, joka rakentuu tyhjän tilan (esityksellisessä mielessä ei-minkään) ja toiseuden kohtaamisen esiin kutsumista ajatuksista, muistoista, aistimuksista ja tuntemuksista.  

Esitystapahtuma rakentuu hyödyntämällä live-looping ääniteknologiaa ja ryhmädynaamista konstellaatiota, joiden avulla lähestytään mahdollisuutta astua uneksunnan, reverien, tilaan.  

 

2. päivä (sali 535) lauantai 27.11.21 klo 11.00-16.30

Puheenjohtaja: professori Lea Kantonen

11.00 – 11.40 Kuulostellen – kuulemisen ja kuuntelemisen  tapahtumia.
Maisa Honkasalo 

Puheenvuoro ääntenkuulemisen outoudesta ja samalla tutusta luonteesta:  miten kohdata ääni, jonka tuntee omassa päässä tai muiden päiden välissä? Kaksoisolennon liikkeessä oleva ääniolo tai tapahtuma, joka  kantaa mukanaan kulttuurisesti vaihtelevia merkityksiä? Jossa on  ajatuksen tuntu mutta silti vaikutetuksi tulemisen kokemus, kuten  kuulohavainnossa? 

Ehdotan kuulostelua menetelmäksi, joka ojentuu taiteen ja tieteen välisen  rajan yli. 

11.40 – 12.40 Taiteilijoiden ja tutkijoiden välinen pyöreän pöydän keskustelu 

Mukana äänimaisematutkija Meri Kytö, psykiatri Tuukka Raij sekä tanssitaiteilija ja tutkija Kirsi Heimonen

Yhteiskeskustelu yleisön kanssa. 

12.40 – 13.30 Lounas

Kevyt lounas tarjotaan ennakkoon ilmoittautuneille osallistujille.

Teema: Kumman kulttuurisia tulkintoja

13.30 – 14.55

Tukdam: elämän ja kuoleman liukuva raja
Donagh Coleman
videoesitys

Videoesitys kuvaa kuoleman prosessia tiibetinbuddistisessa kuolemameditaatiossa, jossa meditoijien kehot pysyvät elävän oloisina, vailla kuoleman merkkejä jopa viikkoja kliinisesti todetun kuoleman jälkeen. Tukdam hämärtää elämän ja kuoleman dikotomiseksi määritettyä rajaa.

Toisiinsa virtaavat maailmat
Un hommage a Komlan, mon co-chercheur (1980 -2014)
Maisa Honkasalo 

Videoesitys kuvaa ’kumman’ kulttuurisidonnaisuutta ja miten  parantamista ja elämän  ylläpitämistä tehdään bricolagen tavoin niistä aineksista, joita on kulloinkin saatavilla

15.00 Yhteinen keskustelu 

Loppukeskustelu koko seminaarista. 

16.00 Seminaarin päätös Tapahtuman esiintyjät

Donagh Coleman

Donagh Coleman on dokumenttiohjaaja, joka viimeistelee lääketieteellisen antropologian tohtorinopintoja Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa.  

Ursula Hallas

Ursula Hallas (TeM) on esitystaiteilija ja teatterintekijä, joka on työskennellyt poikkitaiteellisissa ja ryhmälähtöisissä produktioissa, muun muassa teatteri Venuksessa ja teatteri Quo Vadiksessa. Hallas on myös psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja ja työnohjaaja.


Marja-Liisa Honkasalo

Marja-Liisa Honkasalo on kulttuurintutkija ja toimii vierailevana tutkijana Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskuksessa. Hän on vastannut mm. Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimushankkeesta Mieli ja Toinen ja toimittanut tutkijaryhmän kanssa Mielen rajoilla – arjen kummat kokemukset –teoksen (SKS 2017). Honkasalo on ja erikoistunut työssään kokemuksen tutkimukseen ja tehnyt etnografista kenttätyötä parantamisesta viimeksi Länsi-Afrikassa. Hänen viimeaikaisia julkaisujaan ovat Vieraan outo tuttuus (Psykoanalyyttinen Psykoterapia 2020) sekä yhdessä esitystaiteilija Teemu Päivisen kanssa kirjoitettu Eletyn ja esitetyn välissä (TEATS: Näyttämö ja tutkimus 2020).

Miro Mantere

Miro Mantere on muusikko, äänitaiteilija ja säveltäjä. Hänellä on monipuolinen tuotanto esitystaiteen, äänitteiden sekä dokumentti- ja elokuvamusiikin parissa. Miro Mantere on rakentanut ja toteuttanut yli kymmenen vuoden ajan live-looping tekniikkaan perustuvaa äänellisyyden tutkimusta sekä kansainvälisesti että kotimaassa.

Sisko Miettinen

Sisko Miettinen on sosiaalipsykologi ja kuvataideterapeutti. Hän toimii psykoanalyyttisenä ryhmäpsykoterapeuttina sekä psykoterapeuttikouluttajana ja  työnohjaajana.


Teemu Päivinen

Teemu Päivinen (TeM) on esitys- ja teatteritaiteilija joka toimii laaja- alaisesti nykyesityksen ja teatteripedagogiikan kentillä. Teoksissaan Päivinen on käsitellyt ruumiin ja kielen, sekä äänen välistä suhdetta, subjektin muodostumista ja hajoamista, sekä kumman kokemuksia. Hän työskentelee Ruumis ja toinen – mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä -tutkimushankkeen lisäksi nykyesitykseen keskittyvässä taiteilijakollektiivi Höyhentämössä, sekä Esitystaiteen keskuksessa.

Tuukka Raij

Tuukka Raij, lääketieteen tohtori, on psykiatrian dosentti ja erikoislääkäri. Hänen tutkimuskohteitaan ovat ihmisaivojen toiminta ja kuvantamiseen perustuva psykiatristen hoitojen kehittäminen. Raij työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Aalto-yliopistossa tutkimusryhmän johtajana ja kouluttajalääkärinä.

Panelistit

Taiteiden tohtori Kirsi Heimonen on tanssitaiteilija ja tanssin tutkija. Hän on lukuisissa töissään tutkinut ruumiillisuutta ja viimeksi mielisairaalamuistoja affektiivisina kokemuksina. Hän työskentelee Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskuksessa.

Meri Kytö on kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Häntä kiinnostavat erilaiset kuuntelemisen tavat ja se, miten äänimaiseman kokemisesta voi viestiä. Tutkimustyön lisäksi hän toimii esittävän taiteen kentällä ja toimii Suomen akustisen ekologian seuran puheenjohtajana.

Psykiatrian dosentti Tuukka Raij työskentelee HUSissa. Hän on tehnyt pitkään neuropsykiatrista tutkimusta äänten kuulemisesta.


Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan 12.11.21 mennessä. Lisätietoa ilmoittautumisesta: Johanna Rauhaniemi,  johanna.rauhaniemi@uniarts.fi


Keitä olemme?

Ruumis ja toinen -projekti

Research Catalogues: Body and the Other: Lived impossibilities in art and science


Lisätietoja

Lisätietoja tapahtumasta: Marja-Liisa Honkasalo, marja-liisa.honkasalo@uniarts.fi

Ajankohta

26.11.2021 klo 10:00 – 16:00
27.11.2021 klo 11:00 – 16:30

Sijainti

Kookos

Haapaniemenkatu 6

00530 Helsinki

Sijainti kartalla

Katso reittiohjeet