Jazz

Vid Sibelius-Akademin kan du utvecklas till en mångsidig jazzmusiker under ledning av etablerade finländska och utländska toppmusiker. Som huvudämne kan du studera antingen jazzinstrument, jazzsång eller jazzkomposition. Vår utbildning har rönt internationell uppmärksamhet för bland annat master class-verksamheten.

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin

 

  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Ansvarsperson för examensprogrammet: ämnesledare Jussi Kannaste
  • Övriga ansvarspersoner/huvudlärare: professor Jukkis Uotila, ämnesgruppens biträdande ledare Sami Linna, lektorerna Mikko Helevä och Jussi Lehtonen.

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Vi utbildar personliga och visionära konstnärer. Som studerande får du de kunskaper och färdigheter i den afroamerikanska musiken och musikkulturen och sätten den framförs på som krävs för att verka som jazzmusiker. Efter examen kan du arbeta med krävande uppdrag i egenskap av musiker, orkesterledare, arrangör, kompositör och pedagog. Jazzmusiker som Timo Lassy, Verneri Pohjola, Teemu Viinikainen, Pessi Levanto, Kirmo Lintinen, Olavi Louhivuori, Pauli Lyytinen, Kalle Kalima och Valtteri Pöyhönen har alla examen från Sibelius-Akademin och är verksamma både nationellt och internationellt.

StudierUtbildningens innehåll och struktur

Som huvudämne kan du välja antingen instrument, sång eller komposition. Under de tre första åren på kandidatnivå studerar du ditt huvudinstrument, sång eller komposition samt stödjande jazzämnen som ensemblespel, gehör, rytmik och arrangemang. Därtill ingår valbara studier samt biinstrument. Till utbildningen hör också språkstudier och musikteknologi. I magisterskedet är nästan en tredjedel av studierna valbara. Utöver instrumentlektioner och ensemblespel kan du välja till exempel kurser i musikbusiness eller pedagogiska studier för lärare. Förutom studierna vid Sibelius-Akademin kan du också välja ur kursutbudet vid Konstuniversitetets övriga akademier samt ur det gemensamma utbudet. Under studierna deltar du även i olika musikaliska projekt, master class- och rekreationsverksamhet. På Sibelius-Akademin kan man även studera jazzmusik om man är pedagogikelev eller går ungdomsutbildning som är avsedd för musikutövare i grundskola eller gymnasium. 

 

NOMAZZ-magisterprogram som etablerades 2008 lockar år för år allt fler internationella studerande till Sibelius-Akademin. NOMAZZ genomförs tillsammans med de kungliga hösgkolorna i Stockholm och Århus.

Tutustu arkeemme

Ansökan

Ansökningsförfarandena skiljer sig något beroende på om man söker till instrument- och sångstudier eller till komposition som huvudämne. I båda fallen sker provet i två steg. På Konstuniversitetets webbsidor finns tidigare års provuppgifter utlagda. De ger en uppfattning om vad man ska kunna på provet.

Påbyggnadsstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. Som påbyggnadsexamen kan vid Sibelius-Akademin avläggas musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.). Doktorsexamen inom ämnesgruppen för jazzmusik har hittills avlagts av bland andra Jari Perkiömäki, Jarno Kukkonen, Markus Ketola, Riitta Paakki och Mikko Helevä.

Lärare

Sibelius-Akademins ordinarie undervisningspersonal utgörs av eliten inom den inhemska jazzmusiken. Bland utländska jazzartister och -grupper har följande varit gästlärare på Sibelius-Akademin: Randy Brecker, Tim Hagans, Anders Jormin, Phil Markowitz, Jason Moran, Mike Moreno, Will Vinson, Guillermo Klein, Lars Jansson, Lionel Loueke, Mark Turner, Kendrick Scott, Joey Calderazzo, Atomic, Jim McNeely, Rafael Barata, Peter Erskine, Saumur Trio, Billy Hart, Jim Beard, Dave Liebman, Judy Niemack, Seamus Blake, Jim Black, Vince Mendoza, Joe Lovano, Robert Hurst, Carmen Lundy och Aaron Goldberg. Jazzutbildningen erbjuder också distanskurser i samarbete med Manhattan School of Music. John Riley, Dave Liebman, Phil Markowitz och Gretchen Parlato har hållit mästarkurser via videolänk.

Evenemang

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
siba.ansokan (at) uniarts.fi

 

Ämnesledare, lektor Jussi Kannaste

Biträdande ämnesledare, lektor Sami Linna