Pedagogiikan harjoitusoppilaat

Sibelius-Akatemia kouluttaa soiton- ja laulunopettajia useassa eri aineryhmässä. Tulevat opettajat tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita eli ns. pedagogiikkaoppilaita. Oppilas käy viikoittain soitto- tai laulutunneilla Sibelius-Akatemian tiloissa opiskelijan opettaessa ja valvovan opettajan seuratessa ja ohjatessa tapahtumaa. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Hakuaika lukuvuoden 2018–2019 opintoihin päättyi 12.8.2018. Ilmoitamme hakemuksen lähettäneille oppilaspaikoista 17.9.2018 mennessä. Huomioithan, että voimme tarjota harjoitusoppilaspaikkaa vain osalle hakijoista.

Ilmoitamme alla, mikäli paikkoja vielä avautuu haettavaksi.

Lisähaku

Harjoitusoppilaspaikkoja lv. 2018-2019 on jäljellä seuraaviin soittimiin:

 • Klassisen musiikin osasto: Harmonikka. Harmonikkaan haetaan lukuvuodeksi 2018-19 pidemmällä olevia, noin musiikkiopiston Perustaso 3 tai Musiikkiopistotason (MOT) oppilaita, joilla on ohjelmistossaan sekä melodia- että standardibassokappaleita. (Hakeaksesi paikkaa ota yhteys )

 

 

Harjoitusoppilaita haettiin lv. 2018-2019 seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

 • Klassisen musiikin osasto: cembalo, harmonikka, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), kantele, kitara, klassinen laulu, lyömäsoittimet, piano, sävellys- ja improvisointipajat, sävellyksen yksityis- ja pienryhmäopetus, urut, vapaa säestys (piano), yleismusiikilliset aineet
 • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: rytmimusiikin (pop/jazz) laulu (musiikkikasvatuksen aineryhmä), kansanmusiikki (kansanmusiikin aineryhmä), jazzlaulu ja jazzyhtyeen eri soittimet (jazzmusiikin aineryhmä), musiikkiteknologia

Soitinkohtaiset hakuohjeet lukuvuoden 20182019 harjoitusoppilasopintoihin:

 • Harmonikkaan haetaan lukuvuodeksi 2018-19 pidemmällä olevia, noin musiikkiopiston Perustaso 3 tai Musiikkiopistotason (MOT) oppilaita, joilla on ohjelmistossaan sekä melodia- että standardibassokappaleita.
 • Jazzin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Lukuvuonna 2018-2019 tarjolla on yhtyetunnit.
 • Jousisoittimiin (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso) toivomme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.
  • Viulun hakijat: osa viulun hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella pieneen haastatteluun ja koesoittoon.
 • Kansanmusiikkiin haetaan harjoitusoppilaita eri instrumentteihin erikseen syys- ja kevätlukukausille. Tarve on vaihteleva ja oppilaiksi otetaan pitkällä soitto-opinnoissaan olevia sekä aloittelijoita. Mikäli hakijana on lapsi, ikää tulee olla vähintään 8 vuotta. 
 • Kanteleen Harjoitusoppilaiksi haemme pääasiassa kantelisteja, jotka ovat suorittaneet musiikkiopistotasoisen pt2 tutkinnon. Instrumentti on 38-kielinen iso kannel. Autamme tarvittaessa soittimen hankinnassa.
 • Kitaran harjoitusoppilaaksi toivomme sekä n. 7–10 -vuotiaita aloittelijoita, että pidemmälle edenneitä eri-ikäisiä soittajia. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun.
 • Klassisen laulupedagogiikan harjoitusoppilaaksi pyrkivän tulee olla iältään vähintään 18-vuotias. Toivomme, että olet harrastanut musiikkia aiemmin ja osaat lukea nuotteja. Osa Helsinkiin hakeneista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään 22.8. klo 15.00 alkaen. Kutsu lähetetään sähköpostitse viikolla 33. Harjoitusoppilaita haetaan myös Kuopioon.
 • Lyömäsoittimiin haetaan kaikentasoisia ja -ikäisiä suomen- ja englanninkielentaitoisia oppilaita. 
 • Musiikkiteknologiaan haetaan kaiken ikäisiä opiskelijoita, joilla on kiinnostusta musiikin tekoon tietokoneella ja musiikkiharrastustaustaa.
 • Pianon harjoitusoppilaiksi otamme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä vähintään MOT-tason suorittaneita edistyneitä soittajia. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.
 • Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haemme monen tasoisia soittajia jonkun verran soittaneista pidemmällä oleviin soittajiin. Hakijan oletetaan olevan nuotinlukutaitoinen ja aloittelevien osaavan jonkun verran sointuja. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.
 • Rytmimusiikin laulun (pop/jazzlaulu) harjoitusoppilaaksi pyrkivän tulee olla iältään 12–35-vuotias. Toivomme, että olet harrastanut musiikkia aiemmin ja osaat lukea nuotteja. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun. Koelaulutilaisuudessa esitetään yksi kappale joko säestyksen kanssa tai ilman. Koelauluun saa tuoda halutessaan myös oman säestäjän. Kutsu lähetetään sähköpostitse.
 • Sävellys- ja improvisointipajoissa tarjotaan näkökulmia ja työkaluja oman musiikin tekemiseen pienryhmäopetuksena. Pajoihin voivat hakea sekä lapset ja nuoret että aikuiset. Toivomme myös englannin kielen taitoisia hakijoita. Pajat toteutetaan periodiluonteisesti, ja tarkempi aikataulu ja ryhmät sovitaan elo-syyskuussa. 
 • Sävellyksen yksityis- tai pienryhmäopetukseen voivat hakea sekä lapset ja nuoret että aikuiset. Toivomme myös englannin kielen taitoisia hakijoita. Oppilaspaikkoja on rajoitetusti.
 • Urkuihin haemme erityisesti 14–30-vuotiaita harjoitusoppilaita, joilla on pianonsoittotausta.
 • Yleismusiikillisten aineiden (musiikin hahmotustaidot, musiikinteoria, säveltapailu) opetus tapahtuu lukuvuonna 2018-19 ensisijaisesti sävellys- ja improvisointipajojen yhteydessä. Lisäksi pyrimme tarjoamaan periodimuotoisia kursseja instrumenttien harjoitusoppilaiksi valituille.  Haemme myös englannin kielen taitoisia opiskelijoita. 

 

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä elokuussa. Ilmoitamme oppilaspaikoista valintaprosessin jälkeen syyskuussa, viimeistään 15.9. mennessä. Otamme kaikkiin hakijoihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita johtuen pedagogiikkaopetuksen tarpeista. Opetuksen tarpeet ja oppilastoiveemme vaihtelevat vuosittain ja voimme tarjota paikkoja vain osalle hakijoista. Mahdolliset oppilastoiveemme löytyvät soitinkohtaisista hakuohjeista yltä.

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Palvelumaksua ei peritä Taideyliopiston opiskelijoilta. Lasku lähetetään kotiosoitteeseen. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle. Maksu sisältää 14 opetuskertaa syksyllä ja 14 keväällä.

Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Pelkkä muutaman kappaleen hiominen esimerkiksi kilpailua varten ei ole opettajankoulutuksen kannalta mielekästä.

Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii mm. suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Harjoitusoppilas sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa.

Harjoitusoppilaiksi valituille lapsille ja nuorille voidaan kiinnostuksen ja resurssien mukaan järjestää opetusta musiikin perusteissa (musiikin teoria ja säveltapailu)  ja sävellyksen ja sovituksen alkeissa.

Solistiset tasosuoritukset

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Yhteystiedot

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi