Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat kehittävät opetussisältöjään tutkimalla erilaisia esityksen rajapintoja ja nykyilmiöitä.

Esittely

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (Ves) on vuodesta 2017 alkaen tukenut opetussisältöjen ja oppimisympäristöjen kehitystyötä. Sen puitteissa edistetään valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien opetusta virtuaalisuuden sekä medioituneen ja fyysisen kommunikaation rajapinnoilla. Työskentely perustuu ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun ja tutkimuslähtöisyyteen.

Vuorovaikutus ymmärretään Ves:in yhteydessä ihmisten välistä suhdetta laajemmaksi ilmiöksi, vuorovaikutteisuudeksi. Kyse on suhteesta eri rajapintoihin kuten esityksen määrittelyihin, esiintyjyyteen, katsojasuhteeseen, teknologiasuhteeseen ja taiteen yhteiskuntasuhteeseen. Ves-toiminnassa korostuvat opetusaloille olennaiset digitaalisten teknologioiden luonteen ja käytön kysymykset, ja projektissa pyritään tunnistamaan sisällöllisiä alueita, kehitysideoita ja -tarpeita opetuksen arjesta.

Jokavuotinen julkinen ja englannin kielellä järjestettävä Ves-seminaari tarjoaa oivan foorumin Taideyliopiston opiskelijoiden, opettajien, jatko-opiskelijoiden, tutkijoiden sekä ammattikentän kohtaamisiin.

Hankkeen yhteystiedot

  • Tomi Humalisto

  • Professori, Valosuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat, Teatterikorkeakoulu
  • +358405074551
  • Jari Kauppinen

  • Professori, Äänisuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat, Teatterikorkeakoulu
  • +358400792154

Hankkeen nimi

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (Ves)

Ajankohta

01/2017