Transitiopolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa (amplifyHer)

Hankkeen poikkitieteellinen tutkimus pyrkii lisäämään systeemistä ymmärrystä siitä, miten sukupuolista tasa-arvoa voidaan edistää Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa.

Hankkeen esittely

Nepalin musiikkikulttuurissa julkiset rituaalit ja festivaalit ylläpitävät patriarkaalisia musiikkikäytäntöjä, joissa naisilla ei ole ollut keskeistä esittävän muusikon roolia. Tyttöjen ja naisten pääsy alan koulutukseen on edelleen vaikeaa ja muusikon ammatti voi johtaa sosiaaliseen leimaamiseen ja stigmatisointiin.

amplifyHer-hankkeen keskeisenä tavoitteena on paitsi tutkia tyttöjen ja naisten musiikin esittämisen politiikkaa myös testata uusia, sukupuolista tasa-arvoa edistäviä musiikin esittämisen muotoja ja sellaista julkista pedagogiikkaa hyödyntävää johtajuutta, joka tukee näitä tavoitteita. Kokeiluja tehdään muun muassa kouluissa ja Echoes in the Valley -festivaalin kanssa.

Hankkeen taustalla on huomio siitä, että yhtäältä kestävän kehityksen poliittisissa suosituksissa korostetaan perinteen säilyttämistä. Toisaalta niissä halutaan edistää sekä tyttöjen tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen että naisten vahvempaa osallisuutta yhteiskunnassa. Tutkimusta on kuitenkin vain vähän siitä, miten näitä keskenään ristiriitaisia suosituksia toteutetaan sellaisessa musiikkiperinteessä, jossa sukupuolinen epätasa-arvo on räikeää ja jossa musiikin julkinen esittäminen leimaa naiset sosiaalisesti.

Hankkeen toteuttaa seitsemän hengen tiimi, joka koostuu sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian että Kathmandun yliopiston tutkijoista.

Tutkimusryhmän jäsenet

  • Lochan Rijal, apulaisprofessori, Kathmandun yliopisto
  • Danielle Treacy, tutkija, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto
  • Vilma Timonen, tutkija, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto
  • Rizu Tuladhar, tutkija ja Echoes in the Valleyn johtaja, Kathmandun yliopisto
  • Pushpa Palanchoke, vierailija, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto
  • Prem Gurung, vierailija, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

Julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit ja luvut

Treacy, D., Tuladhar, R. & Westerlund, H. (in press). Gender and music education in Nepali cultural ecosystems: Public pedagogy towards social and cultural sustainability. In A. de Quadros, A. & S. Oberoi (Eds.) Music Education in South Asia: Context and Practice. Routledge.

Konferenssi- ja seminaariesitelmät

Palanchoke, P. (2023, November). Friendships within Dāphā: A mini-documentary for an appreciation of historic music tradition Dāphā. Paper presented at the International Society for Music Education (ISME) South Asia Regional Conference, KM Music Conservatory, Chennai, India, November 24–26, 2023. 

Westerlund, H., Treacy, D. S., & Tuladhar, R. (2023, November). Gender inclusive music practices in Nepal: Advocating social change and sustainability in the public sphere. Paper presented at the International Society for Music Education (ISME) South Asia Regional Conference, KM Music Conservatory, Chennai, India, November 24–26, 2023.

Muut julkaisut

Rahoitus

Suomen Akatemian ja Develop2-ohjelman logot

Hankkeen yhteystiedot

Uutiset

Hankkeen nimi

Transitiopolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa (amplifyHer) -hanke

Ajankohta

09/2023-12/2026

Rahoittaja

Suomen Akatemian kehitystutkimuksen akatemiaohjelma DEVELOP2

Yhteistyökumppanit

Kathmandun yliopisto

Echoes in the Valley -organisaatio