Terveisiä!

Satu Olkkosen taiteellinen hanke tutkii yleisöesityksiä ja nostaa esiin nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välisen suhteen.

Esittely

Tutkimushanke Terveisiä! on Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen ja keskisuomalaisen peruskoulun kanssa yhteistyössä toteutettu taiteellinen tutkimus, joka koostuu tutkimustapahtumista ja yleisöesityksistä. Esityksessä taiteen välittämä tieto on ymmärretty nuorten terveisinä toisilleen ja keskinäisenä puheeksiottamisena, tunteina ja kokemuksina.

Tutkimushanke nostaa esiin nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välisen suhteen, tunnustaa nuorten osallisuuden yhteiskunnan jäseninä ja kuuntelee heitä.

Hankkeessa ovat olleet mukana Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja sitä ovat tukeneet Keski-Suomen rahasto ja Koneen säätiö.

Hankkeen hashtag sosiaalisessa mediassa on #niinkumunasioista.

Esitys pöllytti totunnaisia käsityksiä ikäsidonnaisista rooleista, irrotti lapset ja nuoret irti harmaista yleiskategorioista yksilöiksi, toimijoiksi ja yhteiskuntavaikuttajiksi.

Katsoja

Hankkeen yhteystiedot

Ajankohta

01/2018-12/2021

Rahoittaja

Keski-Suomen rahasto & Koneen säätiö

Yhteistyökumppanit

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot

Vastuuorganisaatio

Taiteellisen tutkimuksen keskus (CfAR), Taideyliopisto

Yhteyshenkilöt

Tutkijatohtori Satu Olkkonen
satu.olkkonen@uniarts.fi