Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa

Heidi Elmgren tutkii musiikkikouluttajien käsityksiä opetussuunnitelman perusteista osana Musiikinopetus Muutoksessa -hanketta.

Esittely


Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön elokuussa 2018. Hankkeen johtaja Heidi Elmgren tutkii suomalaisten soiton- ja laulunopettajien sekä musiikkioppilaitosten rehtorien käsityksiä uusista opetussuunnitelman perusteista sekä laajemmin, mikä on toimijoiden näkemys siitä, minkälaista suomalaisen lasten ja nuorten musiikkikoulutuksen tulisi tulevaisuudessa olla.

Tutkimus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten uusia opetussuunnitelman perusteita sovelletaan taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa? Minkälaisia neuvotteluja oppilaitoksissa käydään niihin liittyen? Miten uuden opetussuunnitelman julkilausuttujen arvojen koetaan sopivan musiikinopetukseen ja musiikkioppilaitosten toimintaan? Miten soiton- ja laulunopettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun, entä konkreettisesti paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön?

Hankkeessa tavoitetaan ammattilaisten hiljaista tietoa ja näkemystä taiteen perusopetuksen nykytilanteesta, opetussuunnitelmamuutokseen liittyvistä mahdollisuuksista, uhista sekä muutosprosessin mahdollisista puutteista ja ongelmista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen musiikkikoulutuksen kehittämisessä, erityisesti opetuksen pedagogisen ja institutionaalisen saavutettavuuden parantamisessa.

Hanketta koordinoi Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA.

Hyödyllisiä linkkejä

Hanke on osatutkimus Marja-Leena Juntusen Muutos musiikinopetuksessa -hankkeessa.

Heidi Elmgrenin julkaisuluettelo.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa

Ajankohta

08/2020