Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana

Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.

Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke 2018–2021

Vastuullinen tutkija: Guadalupe López-Íñiguez

Musiikin opiskelu ja tekeminen ovat Suomessa suosittuja, mutta yksilöopetuksessa sovellettavat pedagogiset käytännöt ovat vanhanaikaisia ja tehottomia.

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa musiikin korkeakoulutuksen pedagogiikkaa oppijaidentiteetin tärkeyttä korostaen ja uudistaa musiikin historiallisia oppimiskäytäntöjä niin, että muusikoista kehittyy itsenäisiä oppijoita, jotka kykenevät suuntaamaan oppimistaan. Tämä monitieteinen hanke sisältää intra-individuaalisen, kokeellisen ja pitkittäistutkimuksen, johon osallistuu tutkijan lisäksi seitsemän klassista muusikkoa. Tutkimus koostuu kyselyistä, oppimispäiväkirjoista, haastatteluista, konserteista, harjoituksista sekä oppimistilanteissa tehtävästä havainnoinnista. Tutkimuksen tulokset voivat nostaa suomalaisen musiikinopetukseen liittyvän soitinpedagogiikan johtoasemaan maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa: guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi / 0449719422