Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana

Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.

Esittely

Musiikin opiskelu ja tekeminen ovat Suomessa suosittuja, mutta yksilöopetuksessa sovellettavat pedagogiset käytännöt ovat vanhanaikaisia ja tehottomia.

Tohtori Guadape López-Íñiguezin johtaman tutkijatohtorihankkeen tarkoituksena on muuttaa musiikin korkeakoulutuksen pedagogiikkaa oppijaidentiteetin tärkeyttä korostaen, ja uudistaa musiikin historiallisia oppimiskäytäntöjä niin, että muusikoista kehittyy itsenäisiä oppijoita, jotka kykenevät suuntaamaan oppimistaan. Monitieteinen hanke sisälsi intra-individuaalisen, kokeellisen ja pitkittäistutkimuksen, johon osallistui tutkijan lisäksi seitsemän klassista muusikkoa.

Tutkimus koostui kyselyistä, oppimispäiväkirjoista, haastatteluista, konserteista, harjoituksista sekä oppimistilanteissa tehtävästä havainnoinnista. Tutkimuksen tulokset voivat nostaa suomalaisen musiikinopetukseen liittyvän soitinpedagogiikan johtoasemaan maailmanlaajuisesti.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana

Ajankohta

01/2018-12/2021

Rahoittaja

Suomen Akatemia