Musiikkiperinnön moninaisuus Suomessa

Hanke lisää ymmärrystä siitä, miten tietoa musiikin menneisyydestä ja käsityksiä musiikkiperinnöstä tuotetaan nyky-Suomessa.

Esittely


Hanke kohdistuu musiikin perinnöllistämiseen Suomessa. Musiikkiperintöä käsitellään toimintana ja jatkuvasti muuttuvana ilmiönä, jossa on kysymys menneisyyden ilmiöiden ja käytäntöjen arvottavasta ja aktiivisesta valikoinnista nykyhetken kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Hanketta ohjaa yleisimmällä tasolla kysymys siitä, miten musiikkiperintö rakentuu Suomessa suhteessa etnisyyteen ja sukupolviin liittyviin jännitteisiin.

Hanke jakautuu kolmeen temaattiseen osa-alueeseen: virallinen musiikkiperintö, musiikkiperinnön paikallisuus ja musiikkiperinnön ylirajaisuus. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten tietoa musiikin menneisyydestä ja käsityksiä musiikkiperinnöstä tuotetaan nyky-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota myös muistiorganisaatioille, valtionhallinnolle ja muille musiikkiperintöä määrittäville tahoille välineitä toiminnan kehittämiseen ja kriittiseen arviointiin. Kiinnittämällä huomiota musiikillisen kulttuuriperinnön ja vähemmistöryhmien suhteisiin hanke pyrkii lisäämään yhteiskunnallista moniarvoisuutta sekä sen ymmärrystä ja kunnioitusta.

Hankkeen tutkimusaineisto tuotetaan sekä etnografisin menetelmin että arkisto- ja medialähteistä. Aineiston käsittelyssä ja analyysissa nojataan poikkitieteisesti kriittisen perintötutkimuksen periaatteisiin ja menetelmiin. Nämä yhdistyvät hankkeessa kulttuurintutkimuksen, etnomusikologian, kaupunkitutkimuksen sekä kulttuurihistorian lähtökohtiin. Hankkeen tulokset julkaistaan kirjallisessa ja audiovisuaalisessa muodossa. Tuloksia hyödynnetään myös vuorovaikutteisten museonäyttelyjen sekä koulutusorganisaatioiden toiminnan suunnittelussa.

Hankkeen esittelyvideot – "Janne Jannesta"

Esittelyvideo: Giacomo Bottà

Esittelyvideo: Outi Valo

Esittelyvideo: "Zagrebin Jannet"

Esittelyvideo: Elina Seye

English summary

Diversity of Music Heritage in Finland, a research project funded by Kone Foundation 2023–25, focusses on heritagisation of music in Finland with emphasis on ethnicity and intergenerational relations. There are three themes in the project: authorised, local and transnational music heritage. The project is a mixture of critical heritage studies, the cultural study of music, ethnomusicology, urban studies and cultural history of music.

Tapahtumat/events

Diversity of Music Heritage”, 8.–9.6.2023, Kaustinen.

Hankkeen nimi

Musiikkiperinnön moninaisuus Suomessa

Ajankohta

01/2023-12/2025

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Tiimi

Tutkimusryhmä:

Johtaja prof. Antti-Ville Villén, Taideyliopisto

FT, dos. Giacomo Bottà, Taideyliopisto & Vrije Universiteit Brussel

FT, dos. Janne Mäkelä, Taideyliopisto

FM Annukka Saaristo, Taideyliopisto & Helsingin yliopisto

FT, dos. Elina Seye, Taideyliopisto & Helsingin yliopisto

FT Outi Valo, Kansanmusiikki-instituutti & Taideyliopisto

FT Elina Westinen, Nuorisotutkimusseura

Varajohtaja johtaja Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti

 

Yhteyshenkilöt

antti-ville.villen@uniarts.fi