Logomimesis. Tutkielma esiintyvästä ruumiista

Esa Kirkkopellon tutkimushanke (2018-2020)

Esittely

Valmistan monografiaa, jonka aiheena on esiintyvän ruumiin teoria. Kohteenani on erityisesti näyttämöllisen muodonmuutoksen ja virtualisaation tapahtuma, jossa sana ruumiillistuu tai ruumiit alkavat puhua ruumiillisesti. Mitä seuraa, jos etusija annetaan tämänkaltaisille taiteellisille ilmiöille? Taiteellisen tutkimuksen ja esitysfilosofian piiriin lukeutuva tutkimukseni tarkastelee kyseisen ”logomimeettisen” käänteen dekonsturktiivisia seurauksia perinteisille ”mimetologisille” diskursseille sekä tiedonmudostuksen tavoille. Teos ilmestyy vuonna 2020 ja sen julkaisee Tutkijaliitto.

Hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto (2018–2019).