Logomimesis – Tutkielma esiintyvästä ruumiista

Esa Kirkkopellon tutkimushanke rakentaa teoriaa esiintyvästä ruumiista.

Esittely

Valmistan monografiaa, jonka aiheena on esiintyvän ruumiin teoria. Kohteenani on erityisesti näyttämöllisen muodonmuutoksen ja virtualisaation tapahtuma, jossa sana ruumiillistuu tai ruumiit alkavat puhua ruumiillisesti. Mitä seuraa, jos etusija annetaan tämänkaltaisille taiteellisille ilmiöille?

Taiteellisen tutkimuksen ja esitysfilosofian piiriin lukeutuva tutkimukseni tarkastelee kyseisen ”logomimeettisen” käänteen dekonsturktiivisia seurauksia perinteisille ”mimetologisille” diskursseille sekä tiedonmuodostuksen tavoille. Teos on ilmestynyt vuonna 2020 ja sen on julkaissut Tutkijaliitto.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Logomimesis - Tutkielma esiintyvästä ruumiista

Ajankohta

01/2018-12/2020

Rahoittaja

Suomen Kulttuurirahasto