Kuvataiteen kansainväliset uudet avaukset

Hanke tarjoaa kansainvälistymisen mahdollisuuksia Kuvataideakatemian opiskelijoille ja alumneille.

Andrea Giunta pitämässä Saastamoinen Keynote -luentoa Exhibition Laboratoryssa 2020.
Petri Summanen

Esittely

Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön yhteishanke rakentaa dialogia taiteen opetuksen ja kansainvälisen taidekentän välille uudistaen kotimaista kuvataiteen koulutusta ja tutkimusta.

Tärkeimpänä päämääränä on syventää opiskelijan ymmärrystä kansainvälisenä taiteilijana toimimisesta ja luoda pitkäjänteistä ja syventävää kansainvälisen koulutuksen kulttuuria yhteistyössä korkeatasoisten toimijoiden kanssa. Innostava ja verkottunut kansainvälinen yhteisö tukee taiteen koulutuksen perustehtäviä: elävää havaintoa, kriittistä ajattelua ja itsenäistä ilmaisua.

Kuvataiteen kansainväliset uudet avaukset -ohjelmassa on viisi moduulia: Prognostics-luentosarja, vuosittainen Saastamoinen Keynote -luento, Resident Fellow -ohjelma, alumniresidenssit sekä kansainvälinen mentorointiohjelma.

Alumniresidenssit

Kuvataideakatemian alumneille suunnattu residenssiohjelma tukee kuvataiteilijoiden maisteritutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja korkeatasoisissa residenssikeskuksissa. Kuvataideakatemian residenssikumppanit ovat Jan van Eyck Academie Maastrichtissa, ISCP – International Studio & Curatorial Program New Yorkissa, LIFT Liaison of Independent Filmmakers of Toronto ja SPACE Lontoossa. Lisäksi on varattu mahdollisuus tukea stipendillä residenssiä Rijksakademie van Beldeende Kunstenissa Amsterdamissa, mikäli Kuvataideakatemiasta valmistunut hakija tulee valituksi sen residenssiohjelmaan. Hakuajat residensseihin ovat yleensä tammi-helmikuussa.

Kansainvälinen mentoriohjelma

Kuvataideakatemian kansainvälinen mentoriohjelma toteuttaa uudenlaista ohjaus- ja opetusmallia, jossa kansainvälisesti menestyneet taiteilijat ja taiteen ammattilaiset tukevat opiskelijan kasvua taiteilijaksi ja auttavat häntä kehittymään myös kansainvälisessä kontekstissa. Mentoriohjelmaan sisältyvien opetustilanteiden, henkilökohtaisten työhuonekäyntien ja palautekeskusteluiden kautta opiskelija saa ainutlaatuisia työkaluja tarkastella omaa työskentelyään. Ohjelma saattaa nuoren polven taiteilijat hedelmälliseen dialogiin pitkään alalla toimineiden kansainvälisten taideammattilaisten kanssa.

Saastamoinen Keynote -luennot

Vuosittaisen Keynoteluennon puhujaksi kutsutaan kansainvälisesti merkittävä ja laajasti tunnettu taidealan toimija: taiteilija, kuraattori, kirjoittaja tai vaikuttaja. Sarjan avasi tammikuussa 2016 Okwui Enwezor, Münchenin Haus Der Kunstin johtaja ja vuoden 2015 Venetsian biennaalin kuraattori. Vuonna 2017 luennoi taiteilijaduo Elmgreen & Dragset, samaisen vuoden Istanbulin biennaalin kuraattorit, ja 2018 Adam Szymczyk, joka on toiminut mm. Documenta 14:n taiteellisena johtajana. Vuonna 2019 luennon piti Martha Rosler, yhdysvaltalainen feministisen taiteen edelläkävijä, ja vuonna 2020 Andrea Giunta, latinalaisamerikkalaisen taiteen arvostettu asiantuntija.

Prognostics-luentosarja

Prognosticsluennot kartoittavat uusia taiteen alueita, jotka haastavat vakiintuneita taidemuotoja ja taiteen esittämisen tapoja sekä ravistelevat sosiaalisia normeja ja yhteiskunnallista ajattelua.

Resident fellow –ohjelma

Resident Fellow -ohjelmaan kutsutaan kansainvälisiä taiteilijoita ja tutkijoita, joiden toiminta rikastaa Kuvataideakatemian opetusta ja laajentaa opiskelijoiden tietoisuutta taidekäytäntöjen ja -kulttuurien moninaisuudesta. Resident Fellow -ohjelma kytkeytyy Kuvataideakatemiassa paitsi kansainvälisten taiteilijoiden omaan taiteeseen ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajien kanssa, myös akatemian opetukseen.

Hankkeen nimi

Kuvataiteen kansainväliset uudet avaukset

Rahoittaja

Saastamoisen säätiö

Yhteyshenkilöt