Kuraattori ja mentori Angela Rosenberg: ”Nuorten taiteilijoiden tukemisessa on tärkeää luoda luottamuksen ilmapiiri”

Kuraattori Angela Rosenberg toimii Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön kansainvälisen mentorointiohjelman toisena mentorina. Hän kertoo haastattelussa, millaista tukea nuoret taiteilijat kaipaavat uran alkuvaiheessa.

Kuva: Petri Summanen

Miten mentorointi Kuvataideakatemiassa on muuttunut viimeisten kuuden vuoden aikana?

Mentorointiohjelmassa nuoret taiteilijat pääsevät käsittelemään yksilöllisiä haasteita, joita he kohtaavat valmistumisensa jälkeen. Ohjelmassa me kaksi eri aloilla toimivaa ammattilaista jaamme nuorille asiantuntemustamme ja harjoittelemme heidän kanssaan esiintymis- ja verkostoitumistaitoja. Tällä tavalla moninkertaistetaan oivallukset globaalista taiteen maailmasta. Kun liityin ohjelmaan vuonna 2017, mentorointitiimi koostui kuraattorista ja taiteilijasta. Yhdessä Pilvi Takalan ja myöhemmin Hans Rosenströmin kanssa toteutimme ohjelman, joka vastasi mentoroitavien yksilöllisiin tarpeisiin. Mahdollistaaksemme syvemmän keskustelun ja luodaksemme synergisiä vaikutuksia, järjestimme yksilöllisten mentorointitapaamisten lisäksi ryhmätapaamisia.

Tulevalta jaksolta odotan yhteistyötä kuraattori Jonatan Habib Engqvistin kanssa. Lisäksi, jos mentoroitaville sopii, tulemme painottamaan enemmän ryhmädynamiikkaa luodaksemme tietoisuutta ryhmässä toimimisen potentiaalista.

Kehititkö erityisiä työskentelytapoja ohjelmaa varten?

Pandemian aikana emme voineet tavata emmekä matkustaa, joten otimme käyttöön uuden verkkoformaatin yksilöllisiä kuratoraalisia vierailuja varten. Tätä varten kutsuimme tapaamisiimme verkostomme kansainvälisiä kuraattoreja virtuaalisille studiovierailuille. Etätapaamiset olivat ensin korvike kasvokkaisille tapaamisille, mutta niistä on muodostunut oleellinen osa ohjelmaa. Ne ovat tehokkaita ja suosittuja.

Alusta alkaen yhteyksien luominen ja matkustaminen oli erittäin tärkeää. Sen vuoksi olen todella iloinen, että voimme jälleen tehdä matkan keskeiseen taidekohteeseen Euroopassa. Tavoitteenamme ei ole ainoastaan nähdä mielenkiintoisia näyttelyitä, vaan myös tarjota ensikäden kokemuksia ajankohtaiseen taiteen harjoittamiseen, tuotanto-ongelmiin, valintaprosesseihin sekä rahoitus- ja promootiomuotoihin.

Tuleviin aiheisiin liittyen haluaisin keskustella järkevästä lähestymistavasta sosiaaliseen mediaan viestinnän välineenä. Tämä on kysymys, joka on vaivannut monia opiskelijoita vuosien aikana.

Mikä tekee mentoroinnista onnistuneen?

Mentorointi voi sisältää tukea esimerkiksi taiteellisen työn kehittämiseen sekä neuvoja ammatilliseen verkostoitumiseen, ajankäyttöön tai itsensä edustamiseen, mutta tärkeintä on opastus yksilöllisissä projekteissa. Nuorten taiteilijoiden kehityksen tukemisessa ei tarvita pelkästään tietämystä, vaan tärkeämpää on luottamuksen ilmapiirin luominen, mikä mahdollistaa vapaan ja luovan kommunikaation virran.

Mitä oma-aloitteisempia osallistujat ovat, sitä tarkemmin voimme suunnitella ohjelman ja tavoitteet opiskelijoille sopivaksi. Seuraava vaihe on rohkaista opiskelijoita jättämään taidekoulun suojattu ympäristö, luomaan kansainvälisiä verkostoja sekä ohjelman sisällä että ulkopuolella ja rakentamaan kestäviä tukiverkostoja. Yksi viime vuoden onnistumisista tähän liittyen oli mentoroitavien järjestämä ja Sakari Tervon kuratoima ”This Coming Together” -ryhmäesitys Kuva/Tilassa maaliskuussa 2023.

Miten pääsyä kansainväliseen taideyhteisöön voisi parantaa?

Ei ole helppoa saada tilannekuvaa kansainvälisen kuvataidemaailman tapahtumista, seurata keskusteluja monilta eri alustoilta sekä saman aikaisesti kehittää omaa taiteellista kieltä. Tällöin helposti kadottaa itsensä internetin tarjoamaan informaatiotulvaan. Etenkin sosiaalinen media on usein enemmänkin kirous kuin siunaus. Monet nuoret taiteilijat valittavat ja stressaantuvat sosiaalisesta mediasta. Kannustamme osallistujia rakentamaan kestäviä ihmissuhteita, ruokimme heidän kunnianhimoaan ja rohkaisemme heitä olemaan uteliaita selvittämään myös mitä Suomen ulkopuolella tapahtuu.

Mitä olet oppinut mentorina?

Minulla on ollut etuoikeus mentoroida useita erittäin lahjakkaita ja kunnianhimoisia taideopiskelijoita. Samaan aikaan olen usein kohdannut isoja odotuksia. Mentorin ja mentoroitavan väliselle suhteelle on tärkeää olla rehellinen ja ymmärtää, että menestyneeksi taiteilijaksi tulemiselle ei ole yhtä ainoata reseptiä. Minä voin tukea ideoiden ja konseptien kriteerien tunnistamisessa, ehdottaa tapoja niiden kehittämiseen ja toimenpanoon, samalla kun opetellaan hengittämään syvään. Oma työni kuraattorina ja vanhempana taiteellisena johtajana ohjaa esittämiäni kysymyksiä. Etsimällä vastauksia dialogissa osallistujien kanssa voin auttaa heitä aloittamaan taiteellisen uransa sekä tekemään siitä kestävän.