Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell)

Selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa.

Piirroskuva erilaisista ihmisistä tekemässä taidetta. Taustalla kaupungin siluetti. Kuvan yläreunat kaartuvat puoliympyräksi, joka näyttää kuin maailma olisi kuvun sisällä tai alla.

Esittely

Hankkeen tarkoituksena on tukea päätöksentekoa sekä vaikuttaa yleiseen tietouteen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. 

Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus vastaa hankkeen ArtWellin kahdesta ensimmäisestä osahankkeen toteuttamisesta. Ensimmäisen osahankkeen tavoitteena on selvittää asiantuntijalähtöisen tutkimuksen avulla kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin liittyviä tekijöitä ja mekanismeja. Toisessa osahankkeessa kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuutta sekä taloudellista arviointia tutkitaan kartoittavan kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Kolmannessa osahankkeessa, jonka vastuutahona toimii Itä-Suomen yliopisto, kehitetään ja mallinnetaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviontia kahden tapausesimerkin avulla. 

Selvityshankkeen tulokset esitellään loppuseminaarissa huhtikuussa 2023. Lisätietoa tilaisuudesta julkaistaan hankkeen Itä-Suomen yliopiston ylläpitämällä verkkosivulla myöhemmin. 

Yhteystiedot Taideyliopistossa

Hankkeen nimi

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell)

Ajankohta

04/2022-04/2023

Rahoittaja

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoitus

Tiimi

Johtaja

Professori Janne Martikainen, Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen jäsenet

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto

Projektitutkija Sonja Kippo, Itä-Suomen yliopisto

Yliopistotutkija Kai Lehikoinen, Taideyliopisto

Tutkijatohtori Taru Koivisto, Taideyliopisto

Vuorovaikutussuunnittelija Minni Turtiainen, Kulttuurihyvinvointipooli / Taiteen Sulattamo ry

Eveliina Lafghani, Taiteen Sulattamo ry

 

Yhteistyökumppanit

Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus sekä Kulttuurihyvinvointipooli.

Vastuuorganisaatio

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoa hankkeesta

ArtWell-hankkeen kuvaus Itä-Suomen yliopiston verkkosivulla.