Terveisiä!

Satu Olkkosen taiteellinen tutkimus (2018-2021)

Esittely

Tutkimushanke Terveisiä! on Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen ja keskisuomalaisen peruskoulun kanssa yhteistyössä toteutettu taiteellinen tutkimus, joka koostuu tutkimustapahtumista ja yleisöesityksistä. Esityksessä taiteen välittämä tieto on ymmärretty nuorten terveisinä toisilleen ja keskinäisenä puheeksiottamisena, tunteina ja kokemuksina. ”Esitys pöllytti totunnaisia käsityksiä ikäsidonnaisista rooleista, irrotti lapset ja nuoret irti harmaista yleiskategorioista yksilöiksi, toimijoiksi ja yhteiskuntavaikuttajiksi” (-katsoja). Tutkimushanke nostaa esiin nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välisen suhteen, tunnustaa nuorten osallisuuuden yhteiskunnan jäseninä ja kuuntelee heitä.

Hankkeessa ovat olleet mukana Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja sitä ovat tukeneet Keski-Suomen rahasto ja Koneen säätiö.

#niinkumunasioista