FAST45

FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.

Ihmisiä seisomassa rannalla valkoinen side silmillään.

Esittely


Millaisessa maailmassa toimivat taiteilijat, taiteen organisaatiot ja taidealan korkea-asteen oppilaitokset vuonna 2045? Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, sitä voi ennakoida ja rakentaa luomalla vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä. Taideyliopiston CERADA ja Avoin kampus ovat mukana tammikuussa 2021 käynnistyvässä Euroopan komission rahoittamassa FAST45 -hankkeessa, jossa tarkastellaan kriittisesti ja luovasti taidealan korkea-asteen oppilaitosten vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.

FAST45 -hankkeessa kehitetään eurooppalaisille taideoppilaitoksille räätälöityjä tulevaisuuslaboratorioita. Laboratorioissa taidealan korkea-asteen koulutuksen ja työelämän toimijat eri Euroopan maissa kuvittelevat ja pohtivat kriittisesti taidealan ja korkea-asteen oppilaitosten vaihtoehtoisia ja toivottavia tulevaisuuksia maailmassa, jossa taiteilla on olennainen rooli ja jota teollisuuden neljäs vallankumous, globalisaatio ja ilmastomuutos ovat muuttaneet radikaalisti.

FAST45 kokoaa yhteen hajallaan olevaa tulevaisuustietoa taidealan korkea-asteen oppilaitosten tulevaisuusvisioista, kehittää ja testaa taidelähtöisiä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja ottaa niitä käyttöön taidealan korkea-asteen oppilaitoksille räätälöidyissä tulevaisuuslaboratorioissa Suomessa ja muualla Euroopassa. Laboratorioissa opetus- ja tutkimushenkilökunta, opiskelijat ja taidealan työnantajat yhdessä luovat vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita hyödyntääkseen niitä taideoppilaitosten strategiatyössä, toimintapolitiikassa, yhteistyössä ja työvälineissä, mikä antaa oppilaitoksille nykyistä paremmat mahdollisuudet ennakoida tuntematonta tulevaisuutta ja myös rakentaa haluamiaan tulevaisuuksia aktiivisesti itse.

Taideyliopistossa FAST45-hanke sijoittuu CERADA-tutkimuskeskuksen ja Avoimen kampuksen yhdyspinnalle. Hanketta toteuttavat tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen ja työelämälehtori Satu Tuittila.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Knowledge Alliance for Higher Art Education, Creative Industry and Business – Futures Art School Trends 2045

Ajankohta

01/2021-12/2023

Rahoittaja

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Yhteistyökumppanit

 • LUCA School of the Arts (Belgia) (koordinaattori)
 • Taideyliopisto
 • Estonian Academy of Arts (Viro)
 • Cefedem Auvergne Rhône-Alpes (Ranska)
 • The Film University Babelsberg KONRAD WOLF (Saksa)
 • Technological University Dublin, (Irlanti)
 • Xenorama Collective for Audio Visual Art (Saksa)
 • Microsoft (Irlanti)
 • Conexiones improbables (Espanja)
 • AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (Belgia)
 • ELIA – European League of Institutes of the Arts (Alankomaat)

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää Fast45-sivustolta (englanniksi).