ArtsEqual

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Musiikkiyhtye pinkkiä taustaa vasten
Janne Mikkilä

Esittely

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke (2015 – 2021) tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Kuuden tutkimusryhmän tutkimushankkeessa taiteen perinteistä asemaa Suomessa tulkitaan uudelleen siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia.

Yhtäältä hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten taiteen nykyisiä palveluja tulisi kehittää tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmista luovan ja osallistuvan kansalaisuuden vahvistamiseksi. Toisaalta hankkeessa analysoidaan esimerkiksi kouluissa, taiteen perusopetuksessa sekä sosiaali- ja terveyssektoreilla toteutettujen osallistavien taiteen ja taidekasvatuksen interventioiden hyvinvointivaikutuksia.

Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, aluehallinnon, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Hanketta johtaa professori Heidi Westerlund Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta.

Hanke koostuu kuudesta tutkijaryhmästä:

  • Arts@School; tiimijohtaja, professori Eeva Anttila, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Arts Education for All; tiimijohtaja, professori Marja-Leena Juntunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • Arts in Health, Welfare and Care; tiimijohtaja, professori Kai Lehikoinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Socially Responsible Arts Institutions and Artists; tiimijohtaja, dosentti Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
  • Impacts on the Arts on Equality and Well-being
  • Visions – Systems Analysis and Policy Recommendations; tiimijohtaja, professori Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality (ArtsEqual)

Ajankohta

05/2015-04/2021

Rahoittaja

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Yhteistyökumppanit

Hankkeen konsortiopartnerit ovat Taideyliopisto (koordinaattori), Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Lappeenrannan yliopisto, Turun yliopisto ja Työterveyslaitos.

Vastuuorganisaatio

Taideyliopisto

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää ArtsEqual-hankkeen sivustolta.