ArsADAPT – kestävän tulevaisuuden taiteilijat

Hanke luo uudenlaisia lähestymistapoja musiikkialan opintoihin ja muusikon työhön integroimalla kestävän tulevaisuuden agendan ja siihen liittyvän tutkimuksen taiteelliseen työskentelyyn.

Esittely

ArsAdapt-hankkeen osana Taideyliopistossa toteutetaan lukuvuoden 2022–2023 uusi opintojakso ”Kestävän tulevaisuuden taiteilijat” eri aineryhmien (jazz, kansanmusiikki, musiikkiteknologia, global music) sekä MuTri-tohtorikoulun yhteistyönä.

Opintojaksolle osallistuu maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden lisäksi korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen sitoutuneita opettajia sekä ADAPT-tutkimusohjelman että Taideyliopiston tutkimuskeskus CERADA:n tutkijoita. Osallistujat käsittelevät musiikillisen työskentelyn keinoin kestävyysmurroksen teemoja, joita ovat muun muassa ihmisen kokemus kestävyysmurroksessa, ihmisen ja maailman/luonnon suhde, epävarma tulevaisuus ja ekologinen kriisi.

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelman lopputilaisuus 23.5.2023

Tänä keväänä päättyvä Strategisen tutkimuksen ohjelma “Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä” (ADAPT) on kehittänyt vuosina 2018-2023 ratkaisuja, miten yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden voimavarat ja resurssit sekä niiden uudet yhdistelmät parhaiten tukisivat kokonaisvaltaista sopeutumiskykyä. 

Suomi muutoksessa – Ratkaisuja ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiseen -lopputilaisuus toteutetaan 23.5. klo 9-18 ADAPT-ohjelman tutkijoiden ja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden kokeellisena “ArsADAPT” -yhteistyönä. Tilaisuus järjetetään Helsingin Musiikkitalossa.

Kestävän tulevaisuuden taiteilijat -kollektiivi koostuu musiikkiteknologian, kansanmusiikin, Global Musicin sekä musiikkikasvatuksen opiskelijoista ja opettajista, jotka ovat tehneet pioneerityötä ekologisen kestävyyden teemojen integroinnissa osaksi musiikin korkeakoulupedagogiikkaa. Tieteen ja taiteen yhteenkytkennöissä luodaan tiede-taide-dialogia, testataan uusia kestäviä esityskäytäntöjä ja paneudutaan kestävyysmurrokseen musiikin ja äänitaiteen keinoin.

Katso dokumentti ArsAdapt – Kestävän tulevaisuuden taiteilijat -hankkeen työskentelystä

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

ArsADAPT

Ajankohta

09/2022-05/2023

Rahoittaja

Strategisen tutkimuksen neuvoston ADAPT-tutkimusohjelma (2018-2023)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Yhteistyökumppanit

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ADAPT-tutkimusohjelma (rahoittaja STN 2018–2023)
EcoPolitics-tutkimushanke, CERADA (rahoittaja Suomen Akatemia 2021–2025)

Yhteyshenkilöt

Tuulikki Laes tuulikki.laes@uniarts.fi (hankeyhteistyö, tutkimus)
Kristiina Ilmonen kristiina.ilmonen@uniarts.fi (opintojakso)