Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030

Hankkeen tavoite on valmistella kansallinen visio kuvataiteen kasvatuksen ja koulutuksen tilasta vuonna 2030.

Esittely

Taideyliopiston Kuvataideakatemia tekee aloitteen taidekoulutuksen ja -kasvatuksen vision luomiseksi kuvataiteen alalle. Visiotyöllä tavoitellaan kuvataiteen koulutuskentän eri osapuolten yhteisen näkemyksen vahvistumista koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla tuetaan toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Kuvataiteen koulutuksen ja kasvatuksen toimijakenttä on Suomessa laaja ja monipuolinen. Kentän toimijoiden tehtävät vaihtelevat aina varhaiskasvatuksesta eri koulutusasteilla tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tutkimukseen, vapaaseen sivistyöhön ja elinikäiseen oppimiseen saakka.

Visiotyöhön kutsutaan mukaan kaikki kasvatuksesta ja -koulutuksesta vastaavat tahot. Visio toteutetaan laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat yhteen kokoavana verkostoyhteistyönä.

Visiotyö käynnistyy syksyllä 2021. Visiotyö koostuu seminaareista, tiedonkeruusta ja tapaamisista. Valmis visio julkaistaan vuoden 2022 lopulla.

Yhteystiedot

    • Katriina Rosavaara

    • Project Manager, Kehittämispalvelut Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts
    • +358504716470

Hankkeen nimi

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030

Ajankohta

08/2021-12/2022