Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Port­fo­lioma­lli

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus, haku taiteilijakoulutukseen

1. Henkilötiedot ja päiväys

 • sukunimi (myös aikaisemmat)
 • etunimet
 • portfolion viimeistelyn päivämäärä

2. Tutkinnot ja oppiarvot

tutkinnon myöntöpäivämäärä (viimeisin ensin), tutkintonimike, pääaine/koulutusohjelma tai vastaava, oppilaitoksen nimi, tutkinnon suorituspaikkakunta ja -maa; ylimmän suoritetun tutkinnon myöntäjän yhteystieto.

3. Muu koulutus

 • muu koulutus, ammatillinen kelpoisuus/pätevöityminen tai täydennyskoulutus: suorituspäivämäärä, koulutuksen nimi, laajuus ja järjestäjä (nimi ja paikkakunta)

4. Kielitaito

 • äidinkieli
 • muu kielitaito: saavutettu taso ja todistuksen myöntöpäivämäärä tai oma perusteltu arvio taidosta (itsearvioinnin tukena voi käyttää Europass-ohjeistusta)

5. Nykyinen työ

 • työsuhteen tai työsuhteiden alkamis- ja päättymisaika, nykyinen tehtävänimike, työnantaja ja toimipaikka (lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • keskeiset tämänhetkiset free lance -tehtävät, tehtävän kesto ja työnantaja tai vastaava (lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • päätoiminen opiskelija: oppilaitos (nimi ja paikkakunta) sekä tutkintonimike, koulutusohjelma tai vastaava

6. Aiempi työkokemus

 • aiemmat palvelussuhteet (viimeisin ensin): työsuhteen/tehtävän alkamis- ja päättymisaika, työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka tai rahoittaja (lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • aikaisemmat sivutoimet ja muut suunnitellun tutkinnon kannalta olennaiset tehtävät (ml. free lance -tehtävät) ja sidonnaisuudet

7. Apurahat

 • apurahat: rahoituksen alkamis- ja päättymisaika, rahoituksen tyyppi, myöntäjä ja määrä; oma rooli rahoitetussa projektissa

8. Taiteellinen toiminta

 • lyhyt kuvaus maksimissaan kymmenestä suunnitellun tutkinnon kannalta tärkeimmästä taiteellisesta työstä tai projektista mahdollisine näytteineen, joita voivat olla esimerkiksi
  • esitykset tai harjoitukset
  • muut soivat aineistot
  • partituurit tai muut sävellyksellistä toteutusta kuvaavat dokumentaatiot

Huom! Sijoita näytteet mielellään internetlinkkeinä portfoliotiedoston sisään. Varmista linkkien toimivuus. Voit myös toimittaa osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle Vimeo- tai YouTube-tilille, jonne materiaali on ladattu.

Näytteet on mahdollista myös liittää hakemukseen omina tiedostoinaan Opintopolku-hakupalvelussa. Jokainen yksittäinen liite saa olla tiedostokooltaan korkeintaan yksi gigatavu (1 Gt). Opintopolku hyväksyy yleisimmät audio- ja videotiedostoformaatit. Jos liität näytteet erillisinä tiedostoina, kerro liitetiedostojen nimet tässä kohtaa portfoliota.

 • lista suunnitellun tutkinnon kannalta merkittävistä muista projekteista (tallenteet, esiintymiset, tuotannot, sävellykset ym.) erikseen portfolion loppuun (kohtaan 14)
 • taiteelliseen toimintaan liittyvät kirjalliset julkaisut (esimerkiksi artikkelit); jos näitä on paljon, hakija voi listata ne erikseen portfolion loppuun (kohtaan 14)

9. Sävellys- ja johtamisaineiden hakijoilta vaadittavat pakolliset liitteet

Huom! Sijoita näytteet mielellään internetlinkkeinä portfoliotiedoston sisään. Varmista linkkien toimivuus. Voit myös toimittaa osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle Vimeo- tai YouTube-tilille, jonne materiaali on ladattu.

Näytteet on mahdollista myös liittää hakemukseen omina tiedostoinaan Opintopolku-hakupalvelussa. okainen yksittäinen liite saa olla tiedostokooltaan korkeintaan yksi gigatavu (1 Gt). Opintopolku hyväksyy yleisimmät audio- ja videotiedostoformaatit. Jos liität näytteet erillisinä tiedostoina, kerro liitetiedostojen nimet tässä kohtaa portfoliota.

 • Sävellyshakijat: 4–6 partituuria ääninäytteineen tai soivat materiaalit (3–5 näytettä) partituureineen tai vastaavine sävellyksellistä toteutusta kuvaavine dokumentaatioineen.
 • Orkesterin-, puhallinorkesterin- tai kuoronjohdon hakijat: enintään kaksi vuotta vanha, teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen videotallenne, jonka avulla arvioidaan hakijan mahdollisuuksia suorittaa tasokoe hyväksytysti. Tallenne, jolla hakija johtaa tasokoeohjelmistoa, on tehtävä ammatti- tai ammattiopiskelijatasoisen orkesterin tai kuoron kanssa, ja sen kesto on 20–30 minuuttia. Tallenteen, jolla hakija sekä harjoittaa että johtaa, tulee sisältää 2–3 katkelmaa, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin tai kuoron suunnasta siten, että kapellimestari tai kuoronjohtaja näkyy edestäpäin ja myös muusikoita tai kuorolaulajia näkyy. Tallenteet voidaan toimittaa myös linkkeinä Internetin videopalveluihin (esim. Vimeo, Youtube).

10. Opetuskokemus ja -ansiot

Suunnitellun tutkinnon kannalta olennaiset opetusansiot merkitään asteriskilla (*)

 • pedagoginen koulutus ja muu osoitettu pedagoginen osaaminen
 • opetuskokemus lyhyesti
 • opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen
 • oppimateriaalien kehittäminen (mahdolliset linkit näytteisiin, jos suunnitellun tutkinnon kannalta olennaisia)

11. Palkinnot ja huomionosoitukset

 • kilpailuista saadut palkinnot
 • taiteellisista ansioista myönnetyt palkinnot ja huomionosoitukset
 • opetuksesta myönnetyt tunnustukset

12. Merkittävimmät muut taiteelliset ansiot, esimerkiksi:

 • taiteelliset yhteistyötahot
 • taiteelliset johto- ja järjestelytehtävät

13. Taiteellisen toiminnan vaikuttavuus

 • toiminta suunnitellun tutkinnon kannalta merkityksellisillä taiteellisilla areenoilla (lyhyt kuvaus ja perustelu vaikuttavuudesta)
 • yhteiskunnallisesti vaikuttava taiteellinen toiminta (lyhyt kuvaus ja perustelu vaikuttavuudesta)
 • muu suunnitellun tutkinnon kannalta merkityksellinen taiteellinen toiminta

14. Muuta

 • muut suunnitellun tutkinnon kannalta olennaiset sisällöt
 • mahdollinen julkaisulista tai taiteellisen toiminnan lista (ks. kohta 8)

Takaisin taiteilijakoulutuksen hakuohjeisiin.