Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Ohje motivaatiokirjettä varten, Sibelius-Akatemian tohtorihaku

Motivaatiokirjeesi tarkoituksena on kertoa, miksi olet kiinnostunut hakeutumaan jatko-opintoihin, millaisia tavoitteita sinulla on jatko-opintojen suhteen ja minkälaisena näet tulevaisuuden jatko-opintojesi jälkeen. Samalla se antaa sinulle tilaisuus tuoda esiin sellaisia puolia osaamisessasi, jotka eivät ehkä tulisi ilmi hakuprosessin muissa osioissa.

Alla on joukko teemoja, joita toivomme motivaatiokirjeesi sivuavan. Voit toki kirjoittaa myös muista tärkeänä pitämistäsi seikoista. 

  • Jätät portfolion osana hakuaineistoasi. Kerro motivaatiokirjeessä taustastasi, mutta nyt subjektiivisemmalta kannalta: Mitkä ovat olleet musiikkiin liittyvän työsi ja suunnittelemasi tohtoriprojektin liikkeellepanevia voimia? Onko sinulla (ollut) myös musiikinulkoisia aktiviteetteja, jotka ovat (olleet) tärkeitä? Näetkö niiden integroituvan kaavailemiisi opintoihin tai myöhempään toimintaasi musiikin parissa?
  • Millainen on suhteesi tutkimukseen? Millainen merkitys tutkimuksella ja tutkimuksellisuudella on omassa taiteellisessa toiminnassasi?   
  • Kuvaa lyhyesti aiempia musiikkiin liittyviä opintojasi ja työkokemustasi. Millä tavoin voit hyödyntää niissä omaksumiasi tietoja ja taitoja jatko-opintohankkeessasi? Tuo selvästi esille aiempi perehtyneisyytesi jatkotutkintosi aiheeseen ja pohdi lisäksi, millaista uusien tietojen ja taitojen omaksumista jatko-opintohanke sinulta edellyttää.
  • Kuvaile lyhyesti jatkotutkintoprojektisi sisältöä henkilökohtaisten tavoitteiden kannalta. Mikä motivoi sinua ryhtymään tähän projektiin?
  • Selosta ajatuksiasi jatkotutkinnosta henkilökohtaisena panostuksena: Mitä se sinulle tuo ja mitä se toisaalta vaatii? Mitkä ovat prioriteettisi, kun työskentelyolosuhteisiisi liittyvät seikat (toimeentulo, ura, houkuttelevat virat, sosiaaliset suhteet, opintojen edistyminen, maantieteellinen etäisyys opiskelupaikkakuntaan, jne.) vaativat tekemään valintoja ajankäyttösi suhteen?
  • Miten oletat toimintasi kehittyvän tai muuttuvan tutkinnon suorittamisen jälkeen? Minkälaisena näkisit tulevan ammatillisen toimintasi, jos se voisi toteutua ihanteellisissa olosuhteissa? Siltä varalta, että ihanteellisimmat olosuhteet eivät toteudu, mitä muita vaihtoehtoja on näköpiirissä?

Kirjoitelman ohjepituus on noin 5000–6000 merkkiä, 2 sivua yhteensä. Käytä riviväliä 1,5.

Merkitse kirjoitelmaan nimesi ja yhteystietojesi lisäksi myös tavoittelemasi koulutuslinja: taiteilija- tai soveltajakoulutus. Mainitse viimeksi mainitun osalta myös kaavailemasi suuntautuneisuus (taiteellinen tai tieteellinen).

Kirjoitelmasi käsitellään luottamuksellisena. Sen sisältämät tiedot eivät kulkeudu hakuprosessiin osallistumattomien käsiin.

Takaisin taiteilijakoulutuksen hakuohjeisiin.