Piano, klassinen instrumentti, maisteri

Opiskelemalla musiikin maisteriksi pääinstrumenttinasi piano, saavutat haastavissa solistin, orkesterimuusikon, kamarimuusikon sekä musiikkipedagogin tehtävissä vaadittavat taidot.

Kädet soittavat pianoa

Miksi meille?

Tule opiskelemaan yhteen maailman parhaista esittävien taiteiden yliopistoista. Kaksivuotisen maisteritutkinnon aikana saavutat sellaisen taiteellisen ilmaisukyvyn, instrumenttitaidot ja valmiudet musiikin ymmärtämiseen, että voit toimia vaativissa solistin, orkesterimuusikon, kamarimuusikon sekä musiikkipedagogin tehtävissä. 

Pianomusiikin opiskelijana Sibelius-Akatemiassa saat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettua opetusta kotimaisilta ja kansainvälisiltä huippumuusikoilta ja -pedagogeilta. Kansainvälisesti menestyneitä Sibelius-Akatemiassa oppinsa saaneita pianisteja ovat esimerkiksi Paavali Jumppanen, Antti Siirala, Laura Mikkola, Gergely Bogányi, Olli Mustonen ja Henri Sigfridsson. 

Sisältö ja tavoitteet

Maisteriopinnot jakautuvat pääaineopintoihin ja vapaavalintaisiin opintoihin. Pääaineopinnot valmistavat sinut hallitsemaan pianon soittotekniikan ja ilmaisukeinot vaativissa konserttitilanteissa, sekä valmistautumaan ja esiintymään niissä. Näiden opintojen aikana perehdyt laajasti ja monipuolisesti pianon ohjelmistoon, mutta myös taidemusiikin eri tyyleihin ja opit hyödyntämään niiden tuntemusta taiteellisessa työskentelyssäsi. Saavutat muusikon ammatissa tarvittavat yhteissoittotaidot ja opit tekemään itsenäisiä taiteellisia ratkaisuja. 

Valinnaiset opinnot mahdollistavat joko laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tai syventymiskohteen valitsemisen. Voit valita opintojaksoja Sibelius-Akatemian lisäksi myös Taideyliopiston muiden akatemioiden tarjonnasta sekä yhteisestä tarjonnasta. 

Opettajat

Pianonsoiton opetushenkilöstöllä on vahva asiantuntemus soolo-ohjelmistossa, pianopedagogiikassa, periodisoittimissa, kamari- ja liedmusiikissa ja eri aikakausien esityskäytännöissä. Musiikillisesti rikasta oppimisympäristöä täydentävät säännöllisesti vierailevat kansainväliset huipputaiteilijat ja -pedagogit. 

Tohtorikoulutus

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi musiikin alan tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon. 

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Musiikin maisteri (MuM)
2,5 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Tuija Hakkila

    Professori, piano, Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä, Sibelius-Akatemia
    +358407104388
    tuija.hakkila@uniarts.fi

Yksikkö

Sibelius-Akatemia

Kysy hakemisesta

siba.hakijapalvelut@uniarts.fi