Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Kaksivuotinen erikoistumiskoulutus päättyy keväällä 2020. Tutustu koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.

Ihminen katsoo maalausta galleriassa. Kuva: Veikko Kähkönen

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Koulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla.

Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekonsultointiin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet taiteen ammattilaiset. Taideasiantuntijaksi erikoistuminen on luontevaa mm. kuvataiteilijan, muotoilijan, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

  • Syventää ja laajentaa osaamista julkisen taiteen erityisosaamisen alueilla, mm. julkisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun hankkeissa, taiteen tilaustöiden integroinnissa ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen, sekä kehittää taitoja taiteiden integroinnissa osaksi kuntien ja maakuntien kehittämisstrategiaa
  • Perehtyä rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin sekä saada kokonaiskuva sopimuskäytäntöihin, verotukseen, tarjouspyyntöprosessiin ja tekijänoikeuskysymyksiin tarvittavasta osaamisesta
  • Syventää osaamista taiteen mahdollisuuksista yhteiskunnallisen muutoksen ja uusien toimintakulttuureiden syntymisen mahdollistajana
  • Syventää valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa toimimiseen vaativissa ja laajoissa rakennushankkeissa ja -projekteissa
  • Syventää osaamista taidekonsultoinnissa asiantuntijapalveluna sekä vahvistaa osaamista tuottaa ja kehittää oman erityisalan palveluja

Koulutuksen sisältö

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op).

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

  • Julkisen taiteen ja %-periaatteen mahdollisuudet, toimijaverkosto ja keskeiset toimintaperiaatteet
  • Taidehankkeiden kuratointi ja tuottaminen
  • Tuottajan, taiteilijan, arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden ja toimijoiden yhteistyö, vastuualueet ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen
  • Projektinhallinnan – ja johtamisen taidot, vaativien projektien kokonaissuunnittelu, aikatauluttaminen ja hallinta
  • Taidehankintojen rahoitus ja erilaiset rahoitusmallit sekä taidekonsultointi ja taideasiantuntijapalveluiden kehittäminen

Toteutus

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla tai opiskelijan itse hankkimassa organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutuksessa hyödynnetään mentorointia työssäoppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen arvioinnin tukena.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kouluttajina toimii julkisen taiteen kärkiasiantuntijoita koulutuksen toteuttajayliopistoista sekä julkisen taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.

Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Toteutuksessa ovat mukana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta. Koulutusta koordinoi Taideyliopisto.

Koulutus alkoi tammikuussa 2019 ja päättyy tammikuussa 2021. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050 5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi

Hakukohteet

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitetutkinto

Erilliset opinnot

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Vastuuhenkilöt

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä
puh. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi