Esitystaiteen ja -teorian (LAPS) maisteriohjelma

Yhdistä esitystaiteen käytäntö ja teoria ainutlaatuisella tavalla kaksivuotisessa englanninkielisessä maisteriohjelmassamme.

Kolme henkilöä seisoo metroasemalla eri asennoissa. Kaksi heistä katsoo kohti kameraa.
Kuvaaja: Antti Ahonen

Miksi meille?

Esitystaide ja -teoria (engl. Live Art and Performance Studies, LAPS) on kaksivuotinen englanninkielinen maisteriohjelma, joka yhdistää kriittisen ajattelun kokeelliseen taiteelliseen työskentelyyn ja taiteelliseen tutkimukseen.

Opiskelijoita kannustetaan kehittämään uudenlaisia tapoja taiteen esittämiseen. LAPS on yksi harvoista maisteriohjelmista maailmassa, joka yhdistää esitysteorian ja -käytännön.

Sisältö ja tavoitteet

LAPS tarjoaa poikkitieteellisen lähestymisen esitystaiteeseen ja sen teoriaan, mikä näkyy ohjelman luennoitsijoiden, mentoreiden, vierailevien taiteilijoiden ja teoreetikoiden monipuolisuudessa. Ohjelman opetus perustuu osittain kahdenkeskisiin ja vaihtuviin mentorointeihin. Sen lisäksi järjestetään seminaareja muun muassa taidekritiikin, aktivismin ja esitystaiteen (live art) aloilta.

Koulutus yhdistää kriittisen ajattelun käytäntölähtöiseen tutkimukseen ja pyrkii lähentämään tutkimuksen ja käytännön suhdetta. Ohjelman luennoitsijat, mentorit, vierailevat taiteilijat ja teoreetikot tarjoavat monipuolisen katsauksen muun muassa visuaaliseen kulttuuriin, sukupuolitutkimukseen, performanssifilosofiaan, performatiiviseen tutkimukseen, ruumiillisuuteen, medioituneeseen esitystaiteeseen, yhteisöpohjaiseen taiteelliseen toimintaan, antropologiaan, kirjoittamiseen sekä poliittisen esityksen teoriaan. Ohjelman lähestymistavat tarjoavat opiskelijoilleen teoreettisia ja käytännön työkaluja esitystaiteessa ja taiteellisessa tutkimuksessa toimimiseen post-humanistisella aikakaudella.

LAPS-ohjelma rohkaisee opiskelijoitaan kehittämään ja tuottamaan uutta tietoa esitystaiteen ja -teorian alueilla. Jos sinulla on jo kokemusta esitystaiteesta, mutta olet kiinnostunut esitystaiteen teoriasta ja tutkimuksesta ja haluat kehittää tutkimuksellista otetta taiteellisen työskentelysi rinnalla; tai olet jo tehnyt tutkimusta humanistisissa tieteissä ja haluat keskittyä ruumiillisiin käytäntöihin tai performatiiviseen tutkimukseen, rohkaisemme hakemaan ohjelmaan. Myös muiden alojen ammattilaisia ja muun kuin akateemisen taustan omaavia ihmisiä kannustetaan hakemaan.

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita ammattilaisia. Koulutusohjelmassa luennoivat vakituisten opettajien lisäksi mentorit sekä taiteilijat, jotka edustavat monipuolisesti taiteen ja humanististen tieteiden aloja. 

Hakeminen

Haku ohjelmaan on joka toinen vuosi.

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtorinopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi teatteritaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa teatteri- ja tanssitaiteen tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tutustu maisteriohjelman toimintaan

Hakukohteet

Esitystaiteen ja -teorian (LAPS) koulutusohjelma

  • maisteri (2 vuotta)

Tavoitetutkinto

Teatteritaiteen maisteri (TeM)

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

englanti (en) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2023 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Yhteyshenkilöt

Tero Nauha
Professori

Täytä hakemus Opintopolku.fi:ssä Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa