Kai Lehikoinen

Johtaja, Y/Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA

+358504390517
Toimenkuva

Tutkimuskeskuksen johtaja, CERADA Center for Educational Development and Research

Varajohtaja, ARTSEQUAL -tutkimushanke

 

 

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Stockholm, 1989.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Taiteellinen toiminta

Lehikoinen on toiminut freelance koreografina ja tanssijana vuosina 1986 – 2009.

Lehikoisen koreografia Lainattuja lauseita ja painojälkiä ensi-ilta oli 24.4.2009 Tehdas Teatterissa, Turussa. Tanssitaiteilija Satu-Tuittilalle tehty sooloteos rakentui Tuittilan kertomien henkilökohtaisten muistojen pohjalta tavoitteenaan tutkia identiteetin sosiaalista rakentumista. Matkalla läpi elämän meihin tarttuu erilaisia painojälkiä: lainattuja lauseita ja kehon muistoja. Jätämme myös itse taaksemme jälkiä, jotka jatkavat omaa elämäänsä erilaisina kertomuksina ja tulkintoina. Teos esitettiin myös Täydenkuun tanssit -festivaaleilla, Pyhäsalmella kesällä 2010.

Lehikoisen omaa taiteellista tuotantoaan ovat BI 4U a life… (1996), Cut along a dotted line (1996), Seiniä (1994), Kerttu (1991), Untitled (1990), Mysteeri (1990), Boksi (1986) ja Kirje (1986). Tanssiteatteri ERI:lle Lehikoinen on tehnyt kaksi teosta: Seiniä (1994) ja Oppimiskokemuksia (1990). Turun seudun tanssiyhdistyksen ryhmälle hän on tehnyt teokset Kaleidoskooppi (1988), Peli (1987) ja Päätöksiä (1986). Lisäksi Lehikoinen toimi koreografina Åbo Svenska Teaterin musikaalissa Lilla skräckaffären (1990) ja Turun kaupunginteatterin musiikkinäytelmässä Vihan hedelmät (1994).

Tanssijana Lehikoinen on toiminut Tanssiteatteri ERI:n teoksissa Sotilaan tarina, Jeanne D’Arc, Yön harlekiinit ja Pieni tulitikkutyttö. Lisäksi hän on tanssinut yhdysvaltalaisessa Avodah Dance Ensemble -ryhmässä ja ruotsalaisessa Claire Parsons Co:ssa. Lisäksi hän on esiintynyt Barker Teatterin tuotannossa Tanssii keijujen kanssa kuten myös Åbo Svenska Teaterin musikaaleissa Lilla skräckaffären ja La Cage Aux Folles.  

Tutkimus ja julkaisut

Lehikoisen tutkimusintressit liittyvät esitysten merkityksiin ja tulkintaan sekä taiteen keinoihin vaikuttaa yhteiskunnassa. Hän on erityisen kiinnostunut taiteellisiin interventioihin liittyvistä taiteellisista, taiteellis-pedagogisista ja taiteellis-tutkimuksellisista käytännöistä. Hänen viimeisimmät julkaisunsa käsittelevät muun muassa tanssin sanallistamista ja tulkintaa, esityksen intertekstuaalisuutta, taiteilijaidentiteetin murrosta ja taidelähtöisessä asiantuntijatyössä tarvittavaa erityisosaamista.

Keskeisimpiä julkaisuja:

"Dance in Elderly Care: Professional Knowledge." Journal of Dance Education. Forthcoming.

"Setting the Context: Expanding Professionalism in the Arts – A Paradigm Shift?" Teoksessa B. Revelli (toim.) Careers in the Arts: Visions for the Future. Amsterdam: ELIA, 2018.

"Cultural Rights, Well-being and Democracy in Elderly Care: The Dance Ambassadors as a Case Study." Nordic Journal of Dance 8:2, 2017, 30-41.

"Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry." Cogent Arts & Humanities 4:1, 2017, 1-12. Open access publication available at: https://doi.org/10.1080/23311983.2017.1345048.

Taiteen prosenttiperiaatetta laajentamalla hyvinvointia sote-palveluihin. ArtsEqual Policy Brief 5, Helsinki: ArtsEqual, 2017.

"Social- och hälsovårdsreformen, välfärd och kultur." Yhdessä A. Rosenlöfin ja P. Rautiaisen kanssa. Åbo Underrättelser. 18.1.2017. Available at: http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/01/insandare-social-och-halsovardsreformen-valfard-och-kultur.html

"Johdanto." Yhdessä E. Vanhasen kanssa. Teoksessa K. Lehikoinen & E. Vanhanen (toim.). Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto, 2017, pp. 7-28.

Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Yhdessä E. Anttilan, P. Furun, M. Heimosen, P. Hounin, S. Jansonin, M. Juntusen, L. Kantosen, S. Karttusen, T. Laeksen, L. Laitisen, A. Laukkasen, A. Pässilän, L. Väkevän ja H. Westerlundin kanssa. Helsinki: ArtsEqual, 2016.

"Kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen osaksi sote-palveluja."Yhdessä P. Rautiaisen kanssa. ArtsEqual Policy Brief 1/2016. Helsinki: ArtsEqual, 2016.

"Kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen hyvinvointi osana sote-palveluja" Yhdessä P. Rautiaisen kanssa. Strategisen tutkimuksen neuvoston blogisivusto, 16.12.2016.

"Johdanto." Yhdessä A. Pässilän kanssa. Teoksessa K. Lehikoinen ym. (toim.). Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 7-33.

"Taiteista hyvinvointia ja jaksamista." Labyrintti 4, 2016, 14-15.

"Arts in Health, Welfare and Care." Musiikkikasvatus 18:2, 2015, 120.

"Suuntana tasa-arvoinen, osallistava ja luova Suomi." Musiikkikasvatus 18:2, 2015, 114-116.

Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014.

"Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta." Teoksessa Hanna Järvinen ja Leena Rouhiainen (toim.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014, 27-44.

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto yliopisto, 2014.

"Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa.". Teoksessa Pekka Korhonen (toim.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014, 31-43.

"Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research." Teoksessa A. Arlander (toim.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 2014, luku 7.

"Qualification framework for artists in artistic interventions." Teoksessa J. Heinsius & K. Lehikoinen (toim.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013, 49–63.

"Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training." Teoksessa A. Smith (toim.). Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, 2012, 50–67. E-publication (CD-ROM).

"Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen. Teoksssa S. Korhonen & P. Rantala (toim.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2012, 18–23.

"Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives." Teoksessa A. Arlander (toim.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, 19–31.

"Suuntana uudet palvelut. Hyvinvointia kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä.". Teoksssa N. Koivisto ym. (toim.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, 274–285.

Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th-Century Finland. Oxford: Peter Lang, 2006.

"Capturing the ’variability’ in dance education in Europe: An example of defining core competencies." Yhdessä K. Lynnin ja G. Romanin kanssa. Teoksessa T. Ophuysen & L. Erbert (toim.). On the Move: Sharing Experience on the Bologna Process in the Arts. Amsterdam : ELIA, 2004, 42-46.

Toimitettuja julkaisuja:

Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Yhdessä E. Vanhasen kanssa. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto, 2017.

Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Yhdessä A. Pässilän, M. Martinin ja M. Pulkin kanssa.  Kokos 1. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2016.

Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Yhdessä J. Heinsiuksen kanssa. Kokos 2. Helsinki: Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013.

Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Yhdessä N. Koiviston, R. Pasanen-Willbergin, M. Ruusuvirran, P. Saukkosen, P. Tolvasen ja A. Veikkolaisein kanssa.  Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010.

Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE, 2008.

 

 

 

Ajankohtaista

Lehikoinen toimii professorina Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts), jota hän johtaa. CERADA:n fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäisessä kehittämisessä.

Lehikoinen toimii myös syksyllä 2015 käynnistyneen ARTSEQUAL -tutkimushankkeen varajohtajana ja tutkimusryhmän Arts in Health, Welfare and Care ryhmänjohtajana. Hankkeessa tulkitaan uudelleen taiteen perinteistä asemaa Suomessa siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia. Yhtäältä hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten taiteen nykyisiä palveluja tulisi kehittää tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmista luovan ja osallistuvan kansalaisuuden vahvistamiseksi. Toisaalta hankkeessa analysoidaan mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä ja vankiloissa toteutettujen osallistavien taiteen ja taidekasvatuksen interventioiden hyvinvointivaikutuksia. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, aluehallinnon, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Lisäksi Lehikoinen toimii 2015-17 tutkijana ja kouluttajana taideyliopistojen eurooppalaisen kattojärjestön ELIA:n koordinoimassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa NXT Making a Living from the Arts. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään taiteilijoiden työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden opetusta ja kehitetään luovien alojen hautomoita nuorten taiteilijoiden kansainvälisen urakehityksen vahvistamiseksi Euroopassa.

 

 

Asiantuntijuusalueet
arts and wellbeing
artsequal
arts education
dance pedagogy
dance analysis
gender studies
masculinities
artistic interventions in organisations
expanding professionalism in the arts
working life skills
qualitative research
discourse analysis
intertextuality
performing arts
creativity
artistic research
dance
doctoral thesis
documentation
entrepreneurship
kokos-julkaisusarja
koreografia
pedagogiikka
pedagogy
performance
research data
taiteellinen tutkimus
taiteelliset interventiot
taiteilija yhteiskunnassa
taika-hanke
tanssipedagogiikka
teatterilähtöiset menetelmät
thesis project
thesis
tohtorikoulutus
tutke
tutkimusmenetelmä
työelämävalmiudet
tanssianalyysi
dance analysis
intertekstuaalisuus
intertextuality
laadullinen tutkimus
qualitative research
diskurssianalyysi
discourse analysis
ARTSEQUAL
Taive-koulutus
erikoistumiskoulutus
taiteilija-kehittäjä
artistic interventions
arts in society
soveltava taide
cerada
art education
employability skills