Yhdessä oppimisen tiellä: Uuden eurooppalaisen yliopistoallianssin johtotrio tutustui Taideyliopistoon

Vierailu toimi alustana uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle taidekoulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaisessa yhteistyössä.

Vuoden 2024 alusta Taideyliopisto on ollut osa ensimmäistä eurooppalaista yliopistoallianssia musiikin ja taiteiden alalla. Allianssi on saanut rahoituksen vuosille 2024-2027. IN.TUNE – Innovative Universities in Music and Arts in Europe koostuu kahdeksasta taideyliopistosta.

Allianssin pääsihteeripari Tone Jordhus, Norges musikkhogskole (Oslo), ja Martin Prchal, Koninklijk Conservatorium Den Haag (Haag), sekä allianssin hallintopäällikkö Dušanka Jelenković Vidović, Norges musikkhogskole (Oslo), vierailivat Taideyliopistossa huhtikuun lopussa 2024.

Johtotrio tutustui Taideyliopiston molempiin kampuksiin ja vaihtoi ajatuksia opettajien, opiskelijoiden ja yliopiston johdon kanssa allianssin tavoitteista sekä konkreettisista yhteistyömahdollisuuksista korkeakoulujen kesken.

Yhteistä kieltä etsimässä

Johtajatrion mukaan seuraavat neljä vuotta ovat allianssin perustamisen, erilaisen yhteisen kehittämisen sekä parhaiden käytäntöjen pienimuotoisen pilotoinnin aikaa.

”Tämä on täysin erilainen eläin kuin mikään aiempi yhteistyömme. Tämä ei ole projekti, tämä on allianssi. Työskentelemme todella pitkäaikaisen, syvän institutionaalisen yhteistyön eteen”, sanoi Martin Prchal.

”Vahvistamalla yhteisiä periaatteita ja käsitteistöä kehitämme dialogia ja keskustelukulttuuriamme. Tämä hyödyttää paitsi oppilaitoksiamme mutta vaikuttaa myös muihin organisaatioihin, kuten eurooppalaiseen konservatorio- ja musiikkikorkeakoulujärjestö AEC:hen”, sanoi Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg.

Musiikki ja taide toimivat muutosvoimana yhteiskunnissa myös laajemmin.

”Nyky-yhteiskuntien haasteet ovat hämmästyttävän samankaltaisia yli rajojen, ja monet kysymykset ovat niin monimutkaisia, että niiden käsittelemiseksi tarvitaan yhteistyötä yliopistojen ja eri tahojen kanssa, jotka ovat käsitelleet vastaavia kysymyksiä”, sanoi Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Vastavuoroinen prosessi

EU asettaa korkeakoulutukselle kunnianhimoisia tavoitteita, joita allianssin muodostama verkosto on nyt aktiivisesti toteuttamassa. Euroopan unioni pyrkii tarjoamaan alliansseille tukea myös neljän vuoden alkuvaiheen jälkeen.

”Eurooppalainen korkeakoulutus lisää vetovoimaansa allianssien avulla, ja näin ne ovat ratkaisevassa asemassa EU:lle myös globaalilla tasolla”, sanoi Prchal.

”Meidän on muistettava kaksi asiaa: ensinnäkin luomme ainutlaatuisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja opettajille, jotka eivät olisi mahdollisia ilman yhteistyötämme. Toiseksi tämä on foorumi oppimiselle ja kehittämiselle, sekä yksittäisinä opiskelijoina ja opettajina että oppilaitoksina.”

”Jokainen oppilaitos tuo mukanaan ainutlaatuisia vahvuuksia. Yhteistyössä vahvistamme paitsi omaa yliopistoamme myös laajempaa verkostoa jakamalla tietoa ja käytäntöjä. Tämä on antamisen ja vastaanottamisen vastavuoroinen prosessi”, sanoi Kaarlo Hildén.

”Allianssissa on loistavia oppilaitoksia, ja keskitämmekin kansainvälistä yhteistyötämme, esimerkiksi opettajavaihtoa, nyt allianssikumppaneihimme. Lopulta olennaista on se, että oppilaitostemme ihmiset tuntevat toisensa”, sanoi Tone Jordhus.

Musiikista eri taiteenalojen yhteistyöhön

”Emme muodosta allianssia, joka on jotain ylimääräistä ja päivittäisestä tekemisestämme erillistä, vaan se on osa kaikkea, mitä teemme – koulutusta, tutkimusta, käytäntöjä ja linjauksia. IN.TUNE on institutionaalista muutosta, ei vain kansainvälistä yhteistyötä”, sanoi Tone Jordhus.

Sibelius-Akatemian professori Juha Ojala johtaa allianssin tutkimuksen työpakettia, jonka tavoitteena on vahvistaa muun muassa yliopistojen välisiä tutkimusverkostoja ja niiden kautta tarjoutuvia uusia yhteistyömahdollisuuksia.

”Esimerkiksi ohjaajapoolimme voi tarjota käytännön areenan allianssissa tavoiteltujen asioiden edistämiseksi. Tämä ei välttämättä näy tilastoissa ja julkisessa keskustelussa, mutta se on arkityötä.”

Vaikka allianssin lähtökohta oli musiikissa instituutioiden välisen aiemman yhteistyön vuoksi, työ laajenee muihin taiteenaloihin. Kuvataideakatemia on jo aktivoitunut yhteistyöhön Haagin taideyliopiston kanssa, ja Teatterikorkeakoulu vahvistaa yhteyksiä Belgradiin.

”Meillä on taidealojemme puolesta luontaisia kumppaneita Belgradissa ja Wienissä. Belgrad on maantieteellisesti ja kulttuurisesti kiinnostava kumppani. Itäeurooppalaisella ja slaavilaisella kulttuuriperinnöllään se on sekä tuttu että osa suomalaista kulttuuriperintöä. Lisäksi se on koulu, joka kattaa musiikin, kuvataiteet ja esittävät taiteet muistuttaen näin rakenteellisesti Taideyliopistoa”, sanoi Teatterikorkeakoulun opetuksesta vastaava varadekaani Ville Sandqvist.

IN.TUNE lyhyesti

IN.TUNE – Euroopan innovatiiviset musiikki- ja taideyliopistot on ensimmäinen, kahdeksan arvostettua eurooppalaista yliopistoa yhdistävä allianssi musiikin ja taiteen alalla. Allianssissa toimivat yliopistot ovat sitoutuneet kehittämään yhteistä pitkän aikavälin strategiaa parantamaan taidekoulutuksen ja tutkimuksen laatua, tuloksia ja kansainvälistä kilpailukykyä. Euroopan komissio on myöntänyt IN.TUNE:lle rahoituksen vuosille 2024-2027.

Eurooppalaiset yliopistoallianssit

Eurooppalaiset yliopistoallianssit ovat Euroopan komission aloite. Yliopistoallianssit rakentavat yhteistä pitkän aikavälin strategiaa koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseksi sekä liikkuvuuden lisäämiseksi. 

Aiempaa uutisointia allianssista