Taideyliopisto mukana perustamassa eurooppalaista huippuyliopistojen allianssia 

Euroopan komissio tukee kahdeksan taideyliopiston yhteishanketta noin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Syksyllä 2023 käynnistyvä nelivuotinen hanke on ensimmäinen musiikkilähtöinen monitaiteinen yliopistoallianssi Euroopassa

Matias Ahonen

Euroopan komissio on myöntänyt noin kahdeksan miljoonan euron rahoituksen In.Tune – Innovative Music & Art Universities in Europe -nimiselle yhteishankkeelle. Se tukee Euroopan komission tavoitetta rakentaa eri alojen huippuyliopistojen alliansseilla fokusoidumpaa ja tiiviimpää eurooppalaista yhteistyötä.

Yliopistoallianssit rakentavat yhteistä pitkän aikavälin strategiaa koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseksi sekä liikkuvuuden lisäämiseksi.

Tavoitteena pysyvä yhteistyö, joka muuttaa sekä yliopistoja että yhteiskuntia

“Allianssin tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka vaikuttaa laajasti sekä taidealojen että yhteiskuntien tulevaisuuteen toimimalla aktiivisesti koulutuksellisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten, teknologisten ja ekologisten haasteiden ratkaisemiseksi”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén sanoo. 

Ensimmäisellä nelivuotiskaudella luodaan rakenteita pitkäjänteiselle yhteistyölle ja eurooppalaiselle korkeakoulukampukselle, jossa liikkuvuus on sisäänrakennettu opintoihin sekä virtuaalisesti että perinteisesti toteutettuna.

”Rakennamme pohjaa tulevaisuussuuntautuneelle oppimisympäristölle, joka vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön kestäviä urapolkuja sekä mahdollisuuksia vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin luovassa työssä”, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg jatkaa. 

Kahdeksan yliopiston muodostama allianssi koskettaa noin 9 000 taidealan opiskelijaa sekä yli 4 000 akateemista, tutkimus- ja hallintohenkilöstöä edustavaa toimijaa ympäri Euroopan.

”Hanke on ensimmäinen askel kohti pysyvää yhteistyötä. Tavoittelemme tulevaisuudessa yhteisiä korkeatasoisia koulutusohjelmia, joissa hyödynnetään innovatiivista pedagogiikkaa ja tutkimusta mutta myös resurssien jakamista ja osaamisen systemaattista levittämistä”, Gardberg sanoo.

”Yhteistyö tarjoaa meille erinomaiset edellytykset kehittää koulutustamme ja tutkimustamme pitkäjänteisessä ja tavoitteellisessa kansainvälisessä yhteistyössä, johon tavanomainen vaihtotoiminta ei anna mahdollisuuksia”, Hildén sanoo.

Allianssien rahoitus kanavoidaan Erasmus-ohjelmaan kuuluvan ”Eurooppalaiset yliopistot” -ohjelmatoiminnon kautta.   

Allianssia rakentavat yliopistot aakkosjärjestyksessä: 

  • Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Ranska)
  • Escola Superior de Música de Catalunya, ESMUC (Espanja)
  • Hogeschool der Kunsten – Koninklijk Conservatorium (Hollanti)
  • Norges musikkhøgskole (Norja)
  • Taideyliopisto – Sibelius-Akatemia (Suomi)
  • Universitatea Națională de Muzică din București (Romania)
  • Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Itävalta)
  • Univerzitet umetnosti u Beogradu (Serbia)