Uu­dis­ra­ken­nuk­sen tai­de­kil­pai­lu ratkennut: voittajasuunnitelmissa ilmastorituaali, lepakkojen asumus ja camera obscura

Taidekilpailun ensimmäinen sija jaettiin kolmelle taiteilijalle, joista jokaisen kanssa neuvotellaan teoksen jatkokehittämisestä ja toteutuksesta ensi vuonna valmistuvaan uudisrakennukseen.

Taidekilpailun jaetulle ensimmäiselle sijalle tulivat Mikki Noroilan, Benjamin Orlowin ja Kristian Jalavan teokset.

Taideyliopiston Sörnäisten rantatielle rakennettavaan uudisrakennukseen haettiin taidetta yleisellä taidekilpailulla, joka järjestettiin 12.6.–15.9.2020 yhteistyössä Valtion taideteostoimikunnan kanssa. Taidekilpailun jaetulle ensimmäiselle sijalle tulivat Mikki Noroilan teos Ilmastorituaali – ritualistinen seminaariteos, Benjamin Orlowin teos BABA MAMA YAGA ja Kristian Jalavan teos Käännekohta

Jokainen jaetulle ensimmäiselle sijalle tulleista taiteilijoista saa 4 000 euron palkinnon. Kaikkien kolmen taiteilijan kanssa aletaan myös neuvotella teoksen jatkokehittämisestä ja toteuttamisesta uudisrakennuksen tiloihin. 

“Toivoimme kilpailuun erityisesti sellaisia teoksia, joissa otettaisiin huomioon talon toiminta eli se, että Kuvataideakatemia on uuden ja kokeellisen taiteen tekemisen paikka. Kaikkein kiinnostavimmissa ehdotuksissa korostuivatkin prosessimaisuus, opiskelijoiden huomioon ottaminen ja tietynlainen aikalaisuus, jolla tarkoitan sitä, että teos on mielenkiintoisella tavalla suhteessa juuri nyt käynnissä oleviin tekemisen tapoihin sekä taiteen ja kulttuurin keskusteluihin”, sanoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson, joka toimi taidekilpailun palkintolautakunnan asiantuntijana. 

Uudisrakennus tulee erityisesti Taideyliopiston Kuvataideakatemian käyttöön. Lisäksi sinne sijoitetaan Taideyliopiston yhteisiä toimintoja ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun sekä lavastustaiteen tiloja.  

Taidekilpailusta tekikin poikkeuksellisen se, että siinä haettiin taidetta taiteilijoiden käyttämään rakennukseen. Perinteisten veistosten, maalausten ja installaatioiden rinnalla myös esimerkiksi aineettomat ja ajallisesti rajatut teokset toivotettiin tervetulleiksi. Tämä näkyykin kärkikolmikossa.  

Mikki Noroilan teos on samanaikaisesti sekä taideoppilaitokseen toteutettava interventio että sosiaalinen veistos. Benjamin Orlowin teos on pronssi-, puu- ja betonirakenteinen veistos, jonka sisätila toimii isona lepakkopönttönä, eli luolastona, jossa eläimet voivat asua. Kristian Jalavan teos taas käyttää uuden rakennuksen fyysisiä rakenteita osana kuvan tekemisen prosessia: se muuttaa pimennetyn tilan suureksi neulanreikäkameraksi, camera obscuraksi. 

“Kaikki kolme voittajaehdotusta ovat ajallisia, mutta ne käyttävät aikaa ja kestoa hyväkseen hyvin erilaisin tavoin. Noroilan Ilmastorituaali laajentaa rohkeasti julkisen tilausteoksen rajoja ja ehdottaa, että julkinen teos voi olla suoraan tekemisissä taiteilijakoulutuksen sisältöjen ja akatemian toiminnan kanssa. Orlowin teos on avoin todella monille tulkinnoille. Ajatus perimaskuliinisesta mutta selvästi raunioituneesta ja särkyneestä miehen rintakuvasta, joka tarjoaa kaupungin lepakoille kodin Kuvataideakatemian katolla, on kutkuttava ja myös valloittava. Veistos pistää silmään ja hämmentää mutta ei suoraan kerro ohikulkijalle mistä on kyse. Kristian Jalavan Käännekohta taas on eräänlainen rakennusta valvova silmä, jonka pitkillä valotusajoilla mustavalkopaperille tallentamat negatiivikuvat esittävät maisemia, joita rakennus näkee. Paikkasidonnainen menetelmä korostaa rakennuksen suhdetta ympäristöönsä”, Johansson analysoi.

Voittajakolmikon lisäksi kilpailussa palkittiin kolme tekijää 3000 euron palkinnolla. He olivat Tuula Närhinen teoksellaan PASSAGE, Henriikka Kontimo teoksellaan Kello 25:59 ja Jani Ruscica teoksellaan Kuva/Pic.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä yhteensä 112 kilpailuehdotusta, joista 108 täytti kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset. 

Vuonna 2021 valmistuva uudisrakennus on osa Taideyliopiston Sörnäisten kampusta, jolla opiskellaan kuvataidetta, teatteria ja tanssia. Kampus muodostuu uudesta, pääosin Kuvataideakatemian käyttöön tulevasta rakennuksesta ja nykyisestä Teatterikorkeakoulun kiinteistöstä. Taideyliopiston toinen, musiikin opiskeluun keskittyvä kampus sijaitsee Töölössä.   

Lisätietoa

Hanna Johansson
hanna.johansson@uniarts.fi
+358405419733

Henri Terho 
henri.terho@taike.fi
puh. 0295330901 

Palkitut ja kunniamaininnan saaneet kilpailutyöt sekä arvostelupöytäkirja ovat katsottavissa 13.10.2020–9.4.2021 kilpailun verkkosivustolla.  

Kuvia voittaneista ehdotuksista voi ladata Taideteostoimikunnan kuvapankista, salasana: valtiontaide.