Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Tukisäätiöt jakoivat yli 700 000 euroa apurahoina Taideyliopiston opiskelijoille

Taideyliopiston yhteydessä toimii kaksi tukisäätiötä. Apurahoilla tuetaan taiteen opiskelua ja rahoitetaan yliopiston toiminnan kehittämistä.

Henkilö katsoo teoksia galleriassa

Tukisäätiöt tukevat taidealan jälleenrakennustoimia

Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 5. huhtikuuta 2023 jakaa apurahoja yhteensä 650 000 euroa, joista opiskelijoille myönnettiin yleisen apurahahaun kautta yhteensä 198 060 euroa. Kilpailuihin sekä muihin myöhemmin jaettaviin kohteisiin varataan yhteensä 231 800 euroa. Lisäksi Sibelius-Akatemian sisäisiä hankkeita päätettiin tukea yhteensä 220 140 eurolla.

– Tukisäätiö vahvistaa taidealan jälleenrakennustoimia muun muassa tukemalla nuorten mahdollisuuksia musisoida yhdessä. Tukisäätiöllä on myös merkittävä rooli Sibelius-Akatemian opiskelijoiden kansainvälistymisen edistämisessä, Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg kertoo.

Yleisessä apurahahaussa hakemuksia vastaanotettiin 289 kappaletta, joista 240 sai myönteisen päätöksen. Dekaani teki esityksen hallitukselle jaettavista apurahoista ainejohtajien lausuntojen perusteella. Apurahoja myönnettiin esimerkiksi mestarikursseille ja kilpailuihin osallistumiseen, tohtorintutkinnon taiteellisten osien kuluihin sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoiden matkakustannuksiin.

Taideyliopiston tukisäätiön yleinen apurahahaku järjestettiin ensimmäistä kertaa

Taideyliopiston tukisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 3. maaliskuuta 2023 jakaa apurahoja yhteensä 27 500 euroa Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian opiskelijoille. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä yleisessä apurahahaussa hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 91 kappaletta, joista Teatterikorkeakoulun opiskelijoilta oli 65 kappaletta ja Kuvataideakatemialta 26. Dekaanit laativat tukisäätiön hallitukselle esityksen apurahan jakamisesta koulutusohjelmajohtajien ja professorien lausuntojen perusteella.

– Taideyliopiston tukisäätiön apurahat mahdollistavat opiskelijoille yksilöllisten valintojen tekemistä opintopolullaan ja näin tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja itsensä kehittämiseen, kertoo Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka.

Apurahoja myönnettiin muun muassa Taideyliopiston opetustarjonnan ulkopuolisiin kursseihin, kansainvälistymiseen sekä näyttelytoimintaan. Eniten apurahoja haettiin osallistumiseen Praque Quadrennial -tapahtumaan, joka on neljän vuoden välein toteutuva skenografian festivaali.

Verneri Salonen valittu seuraavaksi työhuonestipendiaatiksi

Taideyliopiston tukisäätiö jakaa vuosittain työhuonestipendin lahjakkaalle Kuvataideakatemiasta valmistuneelle taiteilijalle. Stipendin arvo on 5 676 euroa ja se kattaa Suomenlinnassa sijaitsevan työhuonetilan vuokran, muut ylläpitokulut sekä residenssiorganisaatio Helsinki International Artist Programme ry:n palvelut.

– Tämä residenssi tarjoaa hienot puitteet vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle. Kansainvälinen taiteilijayhteisö ja Suomenlinnan luonto ovat poikkeuksellisen inspiroiva työympäristö, pohtii Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson.

Stipendiä haki yhteensä 10 taiteilijaa. Esityksen stipendin saajasta teki arviointiryhmä, johon kuuluivat Johanssonin lisäksi kuvataiteilija ja HIAP ry:n hallituksen jäsen Ulrika Ferm sekä HIAP ry:n johtaja Juha Huuskonen. Taideyliopiston tukisäätiön hallitus vahvisti arviointiryhmän esityksen kokouksessaan 3. maaliskuuta 2023.

Seuraavaksi työhuonestipendiaatiksi on valittu Verneri Salonen. Salonen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteen opetusalueelta joulukuussa 2022. Hän työskentelee pääsääntöisesti linssipohjaisten välineiden, kuvanveiston ja installaation parissa.

Arviointiryhmä uskookin, että Salonen sopii erinomaisesti HIAP:in residenssiin. Hän käsittelee teoksissaan ympäristökysymyksiä ja työskentelee paikallisten olosuhteiden kanssa. Salonen tekee yhteistyötä myös eri alojen asiantuntijoiden kanssa, ja vahvistaa arviointiryhmän mukaan näin myös HIAP:in residenssiyhteisöä.

Tukisäätiöt taiteen tukijoina

Taideyliopiston yhteydessä toimii kaksi tukisäätiötä, jotka myöntävät apurahoja opiskelijoille ja avustavat taloudellisesti yliopiston toiminnan kehittämisessä. Sibelius-Akatemian tukisäätiö tukee musiikin opiskelua ja koulutusta. Taideyliopiston tukisäätiö tukee erityisesti kuvataiteiden ja esittävien taiteiden opiskelua ja koulutusta. Tukisäätiöt jakavat apurahoina ja avustuksina vuosittain noin 700 000 euroa. Tukisäätiöiden varat kertyvät pääosin yksityishenkilöiden tekemistä testamenttilahjoituksista ja lahjoituksista. Säätiöt kasvattavat aktiivisesti varallisuuttaan, jotta yhä useampi opiskelija saisi apurahasta tarvitsemansa tuen opintojensa ja uransa edistämiseen.