Toni-Matti Karjalainen taidejohtamisen ja yrittäjyyden professoriksi

Toni-Matti Karjalainen on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taidejohtamisen ja yrittäjyyden viiden vuoden määräaikaiseksi professoriksi 1. elokuuta 2020 alkaen.

Toni-Matti Karjalainen

Karjalainen on suorittanut taiteen tohtorin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa 2004 sekä kauppatieteen maisterin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa 1999. Aalto-yliopisto myönsi hänelle vuonna 2015 dosentin arvon, erityisalana musiikkijohtaminen ja kulttuurivienti. Karjalainen on aikaisemmin työskennellyt Aalto-yliopistossa muun muassa Akatemiatutkijana (2014-2019) Trade of Cultural Narratives in Rock Music Industry -projektissa, tutkimuspäällikkönä International Design Business Management -ohjelmassa sekä useissa Suomen Akatemian, Tekesin ja EU:n rahoittamissa tutkimushankkeissa. Hänellä on laajaa julkaisutoimintaa, mittavat kansainväliset tutkimusverkostot sekä kokemusta erilaisista asiantuntijatehtävistä. Tutkimus-, ohjaus- ja opetustyön ohella Karjalainen on myös ollut Modern Heavy Metal Conference -tapahtuman perustaja ja pääjärjestäjä.

”Aloitan uuden työn äärimmäisen innostuneena. On hienoa päästä osaksi Sibelius-Akatemian ja Taideyliopiston inspiroivaa ja maineikasta ilmapiiriä. Toivon tuovani Arts Management -koulutukseen omia näkemyksiäni ja kokemuksiani musiikin, muotoilun ja muiden kulttuurialojen sekä taiteiden ja luovien ympäristöjen piiristä – ohjelman vankkaa perustaa kuitenkaan unohtamatta. Odotan myös oppivani paljon uutta ja pääseväni ideoimaan uusia tutkimus- ja opetusavauksia yhdessä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa”, Karjalainen kertoo.

Taideyliopiston englanninkielinen Arts Management -maisteriohjelma kouluttaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin kentän tehtäviin. Koulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Alan maisterikoulutus alkoi Sibelius-Akatemiassa vuonna 1997 ja tohtorikoulutus vuonna 2011. Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä on professorin, yhden lehtorin, lukuisten tuntiopettajien sekä noin 40 maisteri- ja tohtoriopiskelijan kansainvälinen ja monialainen yksikkö, joka toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden professorin tehtäviin kuuluu opetuksen ja ohjauksen lisäksi alan tutkimustyö, koulutuksen kehittäminen ja opiskelijavalintoihin osallistuminen. Hän johtaa, koordinoi ja osallistuu tutkimusyhteistyöprojekteihin kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä kehittää tutkimusta Taideyliopistossa.

Hakuaika päättyi 23.8.2019 ja määräaikaan mennessä tehtävää haki 32 henkilöä. Heistä neljä kutsuttiin joulukuussa 2019 järjestettyyn soveltuvuusarvointiin, joka koostui opetusnäytteestä, ohjausnäytteestä sekä haastattelusta. Toni-Matti Karjalaisen nimitti tehtäväänsä Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki dekaani Kaarlo Hildénin esityksestä.

Lisätietoja:

Varadekaani Tanja Johansson
tanja.johansson@uniarts.fi