Tohtorintutkinto: Taiteen tekemisessäkään tekoäly ei toimi itsenäisesti

Tietokoneet ovat aivoille samanlainen työkalu kuin vasara kädelle, toteaa Dominik Schlienger-Tuomi tohtorintutkinnossaan.

Dominik Schlienger-Tuomi tarkasteli tohtorintutkinnossaan teknologian – erityisesti tekoälyn – roolia yhteiskunnassa. Hän yhdisti monitieteisessä tutkimuksessaan ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen, musiikkiteknologian, taiteellisen tutkimuksen, monitieteisen improvisaation, antropologian, kielitieteen sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen.  

”Kaikki lähti liikkeelle kun sain ajatuksen installaatiosta, jossa esiintyjän sijainti esitystilassa vaikuttaa musiikkiin ja ääneen; kun esiintyjä vaihtaa paikkaa tilassa, jokin myös ääniympäristössä muuttuu”, Schlienger-Tuomi toteaa. 

Schlienger-Tuomi järjesti tutkimustaan varten useita työpajoja vuosina 2014–2018. Niissä tarkasteltiin musiikillisten ja taiteellisen käytäntöjen tilallisia ulottuvuuksia vapaan improvisaation avulla. Yhdessä työpajoihin osallistuneiden kanssa Schlienger kehitti akustisen sisätiloissa käytettävän paikannusjärjestelmän (ALPS). Sen avulla voidaan seurata esiintyjän liikkeitä ja eleitä mittaamalla etäisyys esiintyjässä olevan pienen mikrofonin ja kaiuttimien välillä. Periaate on sama kuin silloin, kun laskemme sekunteja salaman ja ukkosen välillä arvioidaksemme kuinka kauas se osui. ALPS tarjoaakin vaihtoehdon esimerkiksi kameroille tai muille tarkoitukseen rakennetuille seurantalaitteille.  

”Käytimme järjestelmää esimerkiksi ei-akustisten soitinten automaattiseen panorointiin vapaassa improvisaatiossa. Lopulta tutkimukseni pääpainopisteeksi nousivat kuitenkin kysymykset teknologian ja erityisesti tekoälyn roolista yhteiskunnassa.”

Schlienger-Tuomi esittää tutkimuksessaan, että koodirakenteet, joista kieli, musiikki ja laskennalliset koneet muodostuvat, liittyvät toisiinsa. Näin ollen koneet voidaan käsittää ihmisen kognition jatkeiksi. Hän toteaa, että tietokonekielien lävistämässä yhteiskunnassamme mitkään koneet eivät toimi itsenäisesti – edes tekoäly. Schlienger-Tuomen mukaan tietokoneet ovat aivoille kuin vasara kädelle: kehollisen toiminnan teknisiä laajennuksia.  

”Emme voi enää väittää olevamme teknologiasta irrallisia – me muodostamme sen. Emme myöskään voi tosissamme valittaa siitä, että ilmastokriisin vuoksi tehdään niin vähän, jos tekninen toimintamme määrittelee meidät. Voisimme hyödyntää osallistavia improvisaatiokäytäntöjä tapana organisoida yhteisöämme. Koneet ovat riippuvaisia niistä muodostavasta yhteiskunnasta. Teknologia, joka ei vaikuta negatiivisesti ympäristöön, on mahdollista, jos tarkastelemme aktiivista rooliamme teknologiassa ja sitä, miten rakennamme koneita.”

Schlienger-Tuomen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus järjestetään Musiikkitalon Black Boxissa 19.11.2022 klo 12. Tapahtumaan sisältyy kaksi tilallisesti interaktiivista musiikkiesitystä. Tapahtuma avataan Dominik Schliengerin teoksen 3.141 osilla I ja III. Sen päättää Dominik Schliengerin teoksen ANThill elektroniikalle ja langattomille kaiuttimille ensiesitys. 

Dominik Schlienger-Tuomi on tehnyt tutkimustaan Koneen säätiön tuella. 

Lisätietoja 

Dominik Schlienger-Tuomi
dominik.schlienger@uniarts.fi