Taiteellisen toiminnan yleisörajoituksista luovutaan 14.2. alkaen ja siirrymme takaisin lähiopetukseen 28.2.

Viimeisimmän opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamamme tiedon mukaan meidän on mahdollista luopua etäopetussuosituksesta ja siirtyä takaisin lähiopetukseen 28. helmikuuta alkaen. Siihen saakka elämme siirtymäkautta, jonka aikana suunnittelemme opetuksen toteuttamisen tavat 28. helmikuuta jälkeen.

mikrofoni ja konserttisali taustalla

Emme ole kokonaan luopumassa etäopetuksesta, sillä on myös jatkossa tärkeä osa yliopiston monimuoto-opiskelua. Siksi on tärkeää tunnistaa tilanteet, joissa etä- ja monimuoto-opetuksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on pedagogisesti perusteltua myös jatkossa. Akatemiat voivat antaa asiasta tarkempia linjauksia ja suosituksia.

Henkilöstön osalta etätyösuositus päättyy 27. helmikuuta, jonka jälkeen meidän on mahdollista siirtyä takaisin monipaikkatyön (hybridityöskentely) käytänteisiin.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki perjantaina 11.2. päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan maanantaina 14.2.2022. Tämä tarkoittaa, että myös meidän on mahdollista luopua 50 %:n täyttöastevaatimuksesta yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa. Emme enää edellytä tyhjien tuolien jättämistä katsojien väliin istumakatsomoissa, mutta käytäntöä suositellaan edelleen jatkamaan, jos se terveysturvallisuuden varmistamiseksi nähdään tarpeelliseksi ottaen huomioon esitystilan koko ja ilmastointiteho. Noudatamme jatkossa myös muita tuttuja turvallisuustoimia, joista tärkeimmät ovat kasvomaskin käyttäminen ja käsihygieniasta huolehtiminen.

Muutokset tiivistetysti:

  • Opetuksessa siirrytään takaisin lähiopetukseen 28.2. alkaen. Etäopetuksen hyödyntämistä suositellaan edelleen silloin, kun se on pedagogisesti perusteltua ja osaamistavoitteet voidaan saavuttaa.
  • Maanantaista 28.2. alkaen siirrymme takaisin monipaikkatyön (hybridityöskentely) käytänteisiin. 
  • Näyttelyopastuksia ja opastettuja kiertokävelyjä kampuksilla on mahdollista järjestää 20.2. alkaen.
  • Yleisörajoitukset poistuvat taiteellisessa toiminnassa 14.2. alkaen. 
  • Kuvataideakatemian gallerioiden yhtäaikaisia kävijämääriä nostetaan Project Roomissa 20 henkeen ja Kuva/Tilassa 40 henkeen kerrallaan.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Opetus

Opetuksessa noudatetaan nykyistä etäopetussuositusta 27.2. asti. 

Maanantaista 28.2. alkaen siirrymme takaisin lähiopetukseen, mutta suosittelemme, että etäopetusta hyödynnetään edelleen silloin, kun se on pedagogisesti perusteltua ja osaamistavoitteet voidaan saavuttaa. Etäopetus tulee olemaan myös jatkossa tärkeä osa yliopiston monimuoto-opintoja ja keino ehkäistä tartuntariskiä. 

Taiteellinen toiminta

Taiteellisessa toiminnassa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä kokoontumisrajoitusten kumoamisesta 14.2. alkaen. Helsingin kampuksilla on mahdollista järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ilman 50 %:n täyttöastevaatimusta. Emme enää edellytä tyhjien tuolien jättämistä katsojien väliin istumakatsomoissa, mutta käytäntöä suositellaan edelleen jatkamaan, jos se terveysturvallisuuden varmistamiseksi nähdään tarpeelliseksi ottaen huomioon esitystilan koko ja ilmastointiteho. Noudatamme jatkossa myös muita tuttuja turvallisuustoimia, joista tärkeimmät ovat kasvomaskin käyttäminen ja käsihygieniasta huolehtiminen. Akatemioiden tuotantopalvelut antavat lisätietoa esitysten tarkemmista järjestelyistä.

Kuvataideakatemian gallerioiden suurimmat yhtäaikaiset kävijämäärät ovat Project Roomissa 20 henkeä ja Kuva/Tilassa 40 henkeä kerralla.  

Kuopion ja Seinäjoen toimipisteissä sekä muualla Uudenmaan ulkopuolella järjestettävissä yleisötilaisuuksissa noudatetaan alueella voimassa olevia määräyksiä. Akatemioiden tuotantopalvelut antavat lisätietoa esitysten tarkemmista järjestelyistä.

Muu työskentely

Suosittelemme henkilöstöä työskentelemään etänä, jos se on työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaista. Etätyösuositus on voimassa 27.2. asti. Henkilöstön on kuitenkin mahdollista sopia työskentelystä työpaikalla osittain tai kokonaan esihenkilön kanssa jo sitä ennen, mikäli se on työssä jaksamisen tai työhön keskittymisen kannalta tarpeen.

Maanantaista 28.2. alkaen siirrymme takaisin monipaikkatyön (hybridityöskentely) käytänteisiin.  

Kokouksia on mahdollista järjestää 28.2. alkaen työpaikalla, hybridinä tai etänä sen mukaan, mikä on kokousten osallistujien työpäivän tai paikan mukaan tarkoituksenmukaista. Tiimeissä hyödynnetään syksyllä 2021 pidetyissä hajautetun työn työpajoissa tehtyjä suunnitelmia.

Kiertokävelyt ja opastukset kampuksilla

Näyttelyopastuksia on mahdollista järjestää yliopiston gallerioissa 20.2. alkaen. Opastuksissa on kuitenkin huomioitava, etteivät gallerioiden yhtäaikaiset sallitut kävijämäärät ylity. 

Opastettuja kiertokävelyjä kampuksilla voidaan järjestää kampuksilla 20.2. alkaen korkeintaan 20 hengen ryhmissä.