Tohtorintutkinto: Kulttuurienvälinen yhteistyö synnyttää uusia musiikillisia löytöjä ja tunteen globaalista kansalaisuudesta

Nathan Riki Thomson

Nathan Riki Thomson on tarkastellut tohtorintutkinnossaan, kuinka kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja yhteistyö voi toimia katalysaattorina uusille musiikillisille löydöille, muusikkouden laajentamiselle ja syventämiselle sekä taiteellisen identiteetin muodostumiselle. Thomsonin tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 1.10.2021. Thomson on ensimmäinen Sibelius-Akatemian Global Music -koulutuksesta valmistunut tohtorikandidaatti MuTri-tohtorikoulussa.

Tutkimuksessaan Thomson käy vuoropuhelua eri kulttuureista ja taustoista tulevien muusikoiden, tanssijoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa. Keskeinen käsite on resonanssi, jota Thomson lähestyy sekä fyysisenä ilmiönä että tapana olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.

Tohtorintutkinto sisältää kolme jatkotutkintokonserttia, CD/LP-tallenteen (SibaRecords), dokumenttielokuvan ja tutkielman, joka koostuu kahdesta vertaisarvioidusta artikkelista ja yhteenvedosta. Dokumenttielokuva saa ensi -iltansa Etnosoi!-festivaalilla 8.11.2021. Osana kulttuurienvälisen yhteistyön mahdollistamaa identiteetin muodostumisen prosessia tutkimuksessa syntyi uusia soittotekniikoita kontrabassolle. Thomson myös laajensi kontrabasson äänellistä ilmaisua kehittämillään kustomoiduilla lisäosilla, preparoinneilla ja elektronisella manipulaatiolla.

Thomson toivoo, että kulttuurieroja tunnistamalla ja niitä arvostamalla, käymällä keskusteluja yli rajojen ja luomalla tilaa vuoropuhelulle voitaisiin paljastaa sellaisia kulttuurienvälisen yhteistyön mahdollistavia peruspiirteitä, joilla voisi olla olisi laajempi merkitys myös musiikin ulkopuolella.

”Tämän tutkimuksen avulla olen halunnut ymmärtää paremmin taiteilijan identiteetin muodostumiseen oleellisesti vaikuttavia tekijöitä, sitä, miksi identiteetillä on merkitystä ja sitä, miten mielekäs vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa voi olla tärkeä osa tätä prosessia. ”

Polkuja kulttuurienväliseen musiikkikasvatukseen ja nouseva uusi muusikoiden sukupolvi

Thomson esittää, että interkulttuurisuus musiikissa on riippuvaista ominaispiirteistä kuten avoimuus, empatia, myötätunto, vuoropuhelu ja yhteistyö. Se nojaa myös jatkuvaan ihmisten, äänimateriaalin ja paikan väliseen keskusteluun. Edellä mainitut piirteet ovat yhä oleellisempia tulevaisuuden maailmassa. Thomson myös tuo esiin, että muusikkoutta ja musiikillista ilmaisua on mahdollista laajentaa ja syventää osallistumalla kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön.

”Toivon, että tutkimukseni tuottama tieto ja näkemys voisi vaikuttaa ympäri maailmaa perustettavien musiikin korkea-asteen interkulttuuristen koulutusväylien pedagogisiin, taiteellisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. Tulevaisuudelta toivon turvallisen tilan opiskeluympäristöjä, joissa muusikot voivat tutkia taiteellisen identiteetin joustavuutta, laajentaa ja syventää muusikkoutta ja musiikillista ilmaisua sekä lisätä tunnettaan globaalista kansalaisuudesta kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla.”

Lisätietoja

Nathan Riki
Thomson nathan.thomson@uniarts.fi

Nathan Riki Thomsonin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus

1.10.2021 klo 12, Helsingin Musiikkitalo, Black Box

Tohtorintutkinnon otsikko: RESONANCE: (Re)forming an Artistic Identity through Intercultural Dialogue and Collaboration

Taiteelliset opinnäytteet tarkastanut lautakunta: FT Risto Blomster, MuT Anna-Kaisa Liedes, MuT Aija Puurtinen, FT Päivi Takala, and MuT Timo Väänänen (puheenjohtaja)

Tutkielman tarkastajat: PhD, Assoc. Professor Vanessa Tomlinson, FT Päivi Takala

Kustos: MuT, professori Kristiina Ilmonen