Taideyliopiston Tutkimuspaviljongin residenssiohjelmaan valittiin 35 hakijaa

Kevään 2023 Tutkimuspaviljongin kolmeen residenssiin haki yhteensä 232 taiteilijaa ja taiteilija-tutkijaa.

Old pink HIAP gallery fortress building in Suomenlinna at autumn. Green field of grass in front of the building with a walking path and some trees in the background with yellow and orange leaves.
Photo: Petri Summanen

Taideyliopiston viides Tutkimuspaviljonki muodostuu kevään 2023 taiteilijaresidensseistä ja kesäkuussa järjestettävästä taiteellisen tutkimuksen yleisötapahtumasta.

Huhti-kesäkuussa residenssejä tarjoavat Taideyliopiston kanssa yhteistyössä Helsinki International Artist Programme (HIAP) residenssiohjelma sekä Koneen Säätiön ylläpitämä Saaren kartano.

Tulevan Tutkimuspaviljongin temaattinen otsikko ”osin yhdessä” kiinnosti kansainvälisesti.

”Tämän kertainen teema puhutteli monista tulokulmista käsin työskenteleviä taiteilijoita ja taiteilija-tutkijoita”, kertoo professori Otso Lähdeoja Tutkimuspaviljonki-työryhmästä.

Tutkimuspaviljongin temaattinen otsikko ”osin yhdessä”, kiteyttää ajatuksen osallisuudesta ja toisaalta vääjäämättömästä osittaisuudesta suhteessa ylivoimaiselta tuntuvaan yhteiskunnalliseen ongelmakenttään, joka on ratkottavissa vain toimimalla yhdessä.

Tavoitteena on purkaa raja-aitoja akateemisen ja instituutioiden ulkopuolella tapahtuvan taiteellisen tutkimuksen välillä – löytää ja tehdä laajemmin näkyväksi taidetutkimuksellisia yhteyksiä, yllätyksiä ja toimijuuksia.

”Kuten toivoimmekin, saimme korkeatasoisia hakemuksia sekä institutionaalisilta että freelance-toimijoilta. Nyt odotamme innolla, mitä valituista residenssiprojekteista syntyy ensi kevään aikana”, Lähdeoja sanoo.

Lue lisää Tutkimuspaviljongista.