Taideyliopiston opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutuksen laatuun ja suosittelisivat tutkintoaan myös muille – Hyvinvointiin panostettava enemmän

Vuoden 2022 opiskelijakyselyillä selvitettiin sekä nykyisten opiskelijoiden että alumnien tyytyväisyyttä opiskeluun Taideyliopistossa.

Kitaransoiton opettaja ja opiskelija luokkahuoneessa

Opiskelijoiden ja alumnien tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja opiskeluun Taideyliopistossa on selvitetty vuonna 2022 neljän eri kyselyn kautta: opintojaksopalaute, Kandipalaute sekä maistereiden ja tohtoreiden uraseurantakyselyt. Kandipalautteen tulos on heikentynyt verrattuna edelliseen vuoteen, mutta maistereiden ja tohtoreiden uraseurantakyselyjen tulokset ovat parantuneet. 

Kyselytulosten perusteella opiskelijat pitävät Taideyliopiston vahvuuksina koulutuksen sisältöjä ja laatua, hyödyllisen palautteen saamista, tyytyväisyyttä omaan opiskeluun ja tutkintoon sekä oman osaamisen kehittymistä odotusten mukaisesti. Opintojaksopalautetta kerättiin vuonna 2022 ensimmäistä kertaa ja sen tulokset vahvistavat, että opiskelijat ovat tyytyväisiä opintojaksoihin. 

Kandipalautteen perusteella selväksi kehittämiskohteeksi nousee opiskelijoiden hyvinvointi. Osalla opiskelijoista on myös haasteita löytää opintoihin liittyvää tietoa ja tukea, eikä koulutus vastaa kaikkien tavoitteita. Lisäksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja ohjaus vaativat kehittämistä. 

Uraseurantakyselyt osoittavat, että Taideyliopiston alumnit suosittelisivat tutkintoaan mielellään muille. Maisterien tyytyväisyys Taideyliopiston tutkintoon on samalla tasolla kuin valtakunnalliset tulokset (4,3/6). Tohtoreista 73 % on joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon työuran kannalta. 

Opiskelijakyselyt ovat osa Taideyliopiston laatujärjestelmää. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen, palveluiden ja muun toiminnan kehittämisessä ja vuosisuunnittelussa sekä opetussuunnitelmien uudistamisessa.

Opiskelijoiden jaksaminen puhuttaa yliopistoyhteisöä – muutokset osin jo työn alla 

Kandipalautteen tulokset kertovat, että Taideyliopiston opiskelijat voivat opinnoissaan huonommin kuin muiden yliopistojen opiskelijat. Myös Taideyliopiston ylioppilaskunta on ottanut aiheeseen kantaa huhtikuussa 2023. Lue opiskelijoiden kannanotto: Opiskelijoiden hyvinvointiin on Taideyliopistossa panostettava entistä enemmän

Opiskelijoiden jaksamisesta on sittemmin keskusteltu sisäisesti Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuilla rehtorin aamukahveilla. Muutoksia on jo työn alla: asiallisen käytöksen ohjeistusta ja avun hakemisen väyliä tehdään selkeämmiksi ja yliopistoon palkataan toinen opintopsykologi. Jatkossa myös kerätään opintojaksopalautetta yksilöopetuksesta.

Lisäksi Taideyliopisto on käynnistämässä opiskelijoiden hyvinvointiryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa ja käynnistää seuraavat keskeiset toimenpiteet opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.