Taideyliopiston nykyisiä koronalinjauksia jatketaan opetuksen osalta 28.2. asti, taiteellinen toiminta jatkuu ilman ulkopuolista yleisöä 31.1. asti

Yliopiston tilojen ulko-ovet pysyvät suljettuina 31.1. asti, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella.

kahden henkilön jalat, joista toinen seisoo laatikon päällä

Taideyliopiston valmiusryhmä kokoontui torstaina 7.1. keskustelemaan yliopiston koronalinjauksista. Nykyisiä koronalinjauksia päätettiin jatkaa opetuksen osalta 28.2. asti ja taiteellisen toiminnan osalta 31.1. asti. Muu työskentely jatkuu pääsääntöisesti etänä.

Tarkennuksia koronalinjauksiin 

Opetus 

Opetus järjestetään lähtökohtaisesti kokonaan etäopetuksena 28.2. asti.  

Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä opintosuorituksen tekemiseksi, järjestetään maksimissaan 10 hengen lähiopetuksena. Lähiopetuksen järjestämiseksi on haettava lupa aineryhmän, koulutusohjelman tai opetusalueen johtajalta.  

Yli 10 hengen lähiopetukseen tai opetukseen liittyviin harjoituksiin sekä esityksiin on haettava lupa dekaanilta tai avoimen kampuksen osalta opetuksen vararehtorilta. Yli 10 hengen lähiopetusta, harjoituksia tai esityksiä voidaan järjestää ainoastaan, jos ne arvioidaan akatemioissa riskeistä huolimatta osaamistavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämättömän kriittisiksi.  

Opetukseen liittyvät linjaukset löydät kokonaisuudessaan Artsin pääuutisesta Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen.  

 Taiteellinen toiminta 

Taiteellinen toiminta jatkuu yliopiston tiloissa ilman ulkopuolista yleisöä 31.1. asti. 

Taiteellisen toiminnan nykylinjaukset löytyvät kokonaisuudessaan Artsin pääuutisesta Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Harrastustoiminta 

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytettynä Taideyliopiston tiloissa 28.2. asti. Harrastustoiminnaksi ei lueta opintoihin kuuluvaa harjoittelua.   

Teatterikorkeakoulun kuntosali pidetään suljettuna 28.2. asti.