Taideyliopiston hankintojen vastuullisuuden kehittäminen 

Artikkeli on osa Taideyliopiston ympäristöohjelmaa. Tähän on koottu esimerkkejä, miten olemme kehittäneet vastuullisuutta hankinnoissa.

Opiskelija sekoittaa maaleja tiskipöydän äärellä.

Olemme laatineet vuoden 2022 aikana ohjeen vastuullisempien hankintojen tekemiseen Taideyliopistossa. Lisäksi yli 60 000 euron arvoisissa hankinnoissa käytämme riskienhallintamallia, jolla edistetään muun muassa hankintojen vastuullisuuteen ja hankintojen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien riskien hallintaa. Tavoitteenamme on sisällyttää kaikkiin tarjouspyyntöihin vähintään yksi keskeinen vastuullisuuteen liittyvä kriteeri. Keräämme tietoa tarjoajien ja toimittajien vastuullisuudesta lähettämällä kaikille yli 30 000 euron arvoisille sopimustoimittajille täytettäväksi vastuullisuutta koskevan toimittajakyselyn.  

Tähän mennessä olemme huomioineet vastuullisuutta hankinnoissa esimerkiksi seuraavin tavoin:  

  • Olemme pisteyttäneet takuuaikaa kilpailutuksessa: näin takuuaikaa on saatu pidennettyä tavanomaisesta ja tällä edesautetaan tuotteiden pidempää kestävyyttä. 
  • Olemme huomioineet ravintolapalveluissa vastuullisuutta tuotevalikoimassa: panostamme luomuun ja suosimme lähituotteita sekä tuoreita ja satokauden mukaisia raaka-aineita. 
  • Kiinteistöhuollon kilpailutuksessa pisteytimme tarjoajien saavutuksia ympäristövaikutusten vähentämisprojekteista. 
  • Vaadimme rakennuspalveluissa tarjoajilta ympäristövaikutusten hallintasuunnitelmaa: miten tarjoajat kierrättävät jätteet; lisäksi käytettävien materiaalien oli oltava M1-päästöluokituksen mukaisia. 
  • Kehitimme jätehuollon kilpailutuksen yhteydessä jätehuollon sisälogistiikkaa ja kierrätystä (mm. useampia jakeita keräykseen sekä jätepuristimen korvaaminen keräysastioilla).  
  • Työterveyden kilpailutuksessa huomioimme tarjoajien vastuullisuusselvitykset, ympäristösertifikaatit ja vastuullisuusraportit, työyhteisön monimuotoisuuden sekä digitaalisten palveluiden positiivisen ympäristövaikutuksen ja palveluiden saavutettavuuden parantumisen. 
  • Kalusteissa huomioimme materiaalien sertifikaatteja.  
  • Tietyissä IT-palveluissa olemme pisteyttäneet palveluiden käyttöympäristön tarvitseman energian tuottamisen uusiutuvalla energialla.