Taideyliopisto sai Suomen Akatemialta 2,2 miljoonaa euroa tutkimuksen profiloitumisrahoitusta 

Rahoitus käytetään taiteellisen ajattelun profilointiin osana taiteilijapedagogiikkaa. Uusin rahoitus on Taideyliopiston tähän mennessä saamista profi-rahoituksista suurin.

Naisoletettu henkilö katsoo keskittyneesti maalausta ison ikkunan edessä Mylly-rakennuksessa, taustalla sumuinen syysmaisema.
Kuva: Veikko Kähkönen

Taideyliopiston uuden profiloitumisalueen tavoitteena on kehittää taiteellisen ajattelun epistemologiaa, taiteellisen ajattelun ohjaamaa taiteilijapedagogiikkaa ja uusia tutkimusmetodologioita ja teorioita. Lisäksi tavoitteena on visioida ja uudistaa taiteita taiteellisen ajattelun näkökulmasta. Rahoituskausi alkoi 1.1.2023 ja loppuu 31.12.2028. 

Suomen Akatemian profilointirahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. 

”Kuten muukin Akatemian rahoitus, myös profiloitumisrahoitus on kilpailtua. Kansainvälisen asiantuntijapaneelin tekemässä vertaisarvioinnissa menestyi uskottavalla, oivaltavalla ja hyvin rakennetulla suunnitelmalla yliopiston koosta riippumatta”, toteavat Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju ja tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemian tiedotteessa.  

Useat yliopistot jatkavat profiloitumisalueen kehittämistä perättäisten Profi-hakujen rahoituksella. Näin toimii myös Taideyliopisto. Uusin Profi 7 -rahoitus kehittää eteenpäin Profi 6 -rahoituksella aikaansaatua taiteilijapedagogiikan tutkimuksellista perustaa. Taiteilijapedagogiikan tutkimusalue täydentää Taideyliopiston aiempia tutkimuksen painopistealueita, joita ovat taidekasvatuksen ja taiteiden historian tutkimus sekä taiteellinen tutkimus.  

Taiteen potentiaali kriisien ratkaisemisessa 

Käytännön tasolla profilointi tarkoittaa tutkijoiden rekrytointia, taiteilijoista ja tutkijoista koostuvan ryhmän muodostamista, kansainvälisen vaihto-ohjelman luomista tutkijoille liikkuvuuden kasvattamiseksi sekä taiteilijapedagogiikan yhteiskunnallisen vaikutuksen kasvattamista. 

”Luomme uutta tietoa siitä, miten taiteellisia työkaluja, malleja ja lähestymistapoja voidaan käyttää ympäröivän maailman ymmärtämiseksi”, Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hill kertoo. 

Profiloinnin nopeat vaikutukset näkyvät Erkkilä-Hillin mukaan opintosuunnitelman kehityksessä. Pidemmän aikavälin vaikutukset liittyvät paitsi kysymykseen siitä, miten taidetta ja taiteellista praktiikkaa voidaan käyttää oman piirinsä ulkopuolella, myös taiteen potentiaaliin ratkaista hätätilanteita ja kriisejä vuorovaikutuksen ja eri näkökulmien esiin tuomisen avulla. 

Profi-rahoitus perustuu vertaisarviointiin. Hakemukset arvioidaan Akatemian järjestämässä kansainvälisessä, eurooppalaisten yliopistojen rehtoreista ja vararehtoreista koostuvassa asiantuntijapaneelissa. 

Lue lisää aiheesta