Selvitys kestävän tulevaisuuden edellytyksistä käynnistää taidealan jälleenrakennustyön

Taideyliopiston toteuttama selvitys kuvaa, millaisia ovat taidealan keskeisimmät kestävyysvajeet ja millaisilla kyvykkyyksillä niiden kehitystä voidaan tukea. Selvitys on ensimmäinen askel Taideyliopiston käynnistämässä taidealan jälleenrakennusohjelmassa.

Kuvituskuva. Kuvaaja: Veikko Kähkönen

Taideyliopisto on julkaissut selvityksen taidealan kestävästä tulevaisuudesta. Selvitys hahmottelee taidealan keskeisimmät taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja ekologiset kestävyysvajeet ja ehdottaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Kestävyyshaasteita ja niiden vaatimia toimenpiteitä tarkastellaan erityisesti taiteen vapaan kentän näkökulmasta.

Selvityksessä kuvataan neljä erilaista polkua kohti taidealan kestävää tulevaisuutta. Polut liittyvät kestäviin ansaintamalleihin, taiteen rooliin yhteiskunnassa, murrosten merkitykseen alan uusiutumisen kannalta ja pandemian jälkeiseen palautumiseen.

Tarve selvityksen tekemiselle nousi esiin, kun monet aiemmin tunnistetut heikkoudet esimerkiksi rakenteissa, sosiaaliturvassa ja ansaintamalleissa korostuivat pandemian aikana ja osoittivat alan haavoittuvuuden. Selvityksen perusteella koronapandemian aiheuttamaa akuuttia kriisiä suurempia ongelmia ovatkin alan rakenteelliset ongelmat. Ne ovat juurisyy vapaan kentän kohtuuttomiksi kokemiin ongelmiin myös pandemian aikana.

”Nyt tarvitaan merkittäviä toimintaedellytyksiä vahvistavia tekoja, jotta ala voisi palautua ja ottaa sen roolin, joka sillä yhteiskunnassa tulisi olla. Tekoja tarvitaan myös palauttamaan taiteen ammattilaisten luottamusta yhteiskuntaan ja alan tulevaisuuteen”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Selvitys pohjana alan tulevaisuustyölle

Selvitys on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erillisrahoituksella. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa ministeri Antti Kurvisen asettamalle Kulttuurin tulevaisuustyöryhmälle, joka jättää ministerille esityksensä kulttuurialan tulevaisuutta turvaavista toimenpiteistä kesällä 2022.

Selvityksen valmistuminen on myös ensimmäinen askel Taideyliopiston käynnistämässä taidealan jälleenrakennusohjelmassa. Selvityksen pohjalta kehitetään jälleenrakennusohjelman sisältöjä ja tavoitteita.

”Selvitys ei ole päätepiste tai esitys lopullisista ratkaisuista, vaan keskustelunavaus ja osa pitkää prosessia. Koska lähtökohtana on aihetta käsittelevän keskustelun ja kehitystyön vauhdittaminen sekä uusien näkökulmien avaaminen, on selvityksessä tietoisesti pyritty nostamaan esille myös ristiriitaisia aiheita ja kipupisteitä. Toivomme vilkasta keskustelua, joka myös johtaa toimintaan”, Hildén sanoo.

Taidekenttää kuultiin laajasti

Selvitystä varten kuultiin laajasti koko taidealaa. Sen aineiston muodostaa 20 asiantuntijahaastattelua, 157 vastausta verkkokyselyyn, kaksi työpajaa sekä aiemmat selvitykset ja eri lähteistä kootut tausta-aineistot. 

Työssä on myös hyödynnetty kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n toteuttaman tulevaisuushankkeen raporttia sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen laatimaa tutkimus- ja tilastokatsausta pandemian vaikutuksista ja tukikeinoista taidealalla.

Lisätietoa

Mika Virkkala
+358 50 384 3484
mika.virkkala@uniarts.fi

Kaarlo Hilden
+358407104312
kaarlo.hilden@uniarts.fi

Jenni Pekkarinen
jenni.pekkarinen@uniarts.fi

Lue lisää Taidealan jälleenrakennusohjelmasta