Rajoitukset Taideyliopistossa jatkuvat pääosin 9.5.2021 asti. Keinoja opiskelijoiden vaikean tilanteen helpottamiseksi etsitään

henkilö pitelee kynää kädessään

Hyvät taideyliopistolaiset ja Taideyliopiston ystävät,

kuten varmasti tiedättekin, Suomen koronatilanne ei ole parantunut alkuvuoden aikana. Tautitapauksia on edelleen paljon ja vaarana on, että helpommin tarttuvat virusmuunnokset, leviävät nopeasti väestön keskuudessa. 

Meidän on varauduttava siihen, että tilanne pysyy vaikeana koko kevään. Tämä on valitettavaa ja ymmärrän hyvin, että se kuormittaa koko yhteisöä. Erityisesti siitä kärsivät opiskelijat, joiden vaikeasta tilanteesta olemme dekaanien kanssa kuulleet kuluneella viikolla. Lämmin kiitos ylioppilaskunnalle viestin välittämisestä ja kehittämisehdotuksistanne!

Samaan aikaan saamme runsaasti palautetta siitä, että toisiaan seuraavat lyhytkestoiset rajoitukset lisäävät epävarmuutta ja stressiä: toimintaa joudutaan jatkuvasti muuttamaan, eikä pitkän aikavälin suunnittelua ole mahdollista tehdä. 

Kokonaisuus huomioiden olemme yliopiston valmiusryhmässä päättäneet jatkaa nykyisiä rajoituksia tilojen käytön, opetuksen, opiskelun, tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja harrastustoiminnan osalta 9.5.2021 asti. Jos koronatilanne helpottuu, tulemme purkamaan rajoituksia hallitusti jo ennen toukokuuta. Rajoitusten rinnalla pyrimme löytämään nopeasti keinoja tukea opiskelijoita poikkeuksellisen kuormittavassa tilanteessa. 

Matkustamisen ja vierailijoiden kutsumisen osalta nykyisiä käytäntöjä jatketaan 14.3.2021 asti.

Kirjaston käytön rajoitukset jatkuvat nykyisillään 31.3.2021 asti. Mahdollisuus rajoitettuun aukioloon huhtikuussa selvitetään maaliskuun aikana.

Lue jatketuista rajoituksista tarkemmin alta.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Taiteellista toimintaa, kirjastoja ja harrastustoimintaa koskevat rajoitukset eivät koske Taideyliopiston toimipisteitä Seinäjoella ja Kuopiossa, sillä toistaiseksi niiden sairaanhoitopiirejä ei ole luokiteltu leviämisvaiheeseen. Taiteellisessa toiminnassa Seinäjoella ja Kuopiossa noudatetaan alueilla voimassa olevia yleisötilaisuuksien rajoituksia.

Tilojen käyttö

Taideyliopiston tilojen ulko-ovet ovat kiinni 9.5.2021 asti. Tiloihin pääsy on nykyisen käytännön mukaisesti mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella.

Opetus

Opetus järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena 9.5.2021 asti. 

Lähiopetuksen järjestämiseksi jatketaan nykyistä lupamenettelyä. Akatemiat tarkastelevat nykyistä lähitoteutukseen liittyvää ohjeistustaan säännöllisesti ja voivat tarkentaa sitä tilanteen ja saatujen kokemusten perusteella.  

Opiskelu

Opiskelu yliopiston tiloissa on mahdollista turvallisuusohjeita noudattaen, kuten tähänkin asti.

Tutkimus

Tutkimusta jatketaan pääsääntöisesti etänä 31.7.2021 asti.

Valmiusryhmä päätti kokouksessaan 12.2., että väitöstilaisuudet pidetään etätilaisuuksina 9.5.2021 asti niin, että tilaisuudessa ovat fyysisesti paikalla vain väittelijä, vastaväittelijä, kustos sekä tarvittava tukipalveluhenkilökunta.

Taiteellinen toiminta ja yleisötilaisuudet

Taiteellinen toiminta jatkuu Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ilman ulkopuolista yleisöä 9.5.2021 asti. Esitystiloissa saa olla kerrallaan maksimissaan 10 henkeä, joihin luetaan arvioivat lautakunnat, tarkastajat sekä tarvittava tekninen henkilöstö. Mikäli yhteismäärä tilaisuuksissa ylittää 10 henkeä, akatemian dekaani tekee päätöksen tilaisuuden järjestämisestä kuten tähänkin asti.

Kuvataideakatemiassa näyttelytoimintaa jatketaan nykyisten käytäntöjen mukaisesti: gallerioiden näyttelyihin on mahdollista ottaa samanaikaisesti enintään viisi henkeä 9.5.2021 asti.

Matkustaminen ja vierailijoiden kutsuminen

Matkustamiseen ja vierailijoiden kutsumiseen liittyvien matkustuslupien myöntäminen on keskeytetty 14.3.2021 asti. Keskeytys koskee sekä kotimaan että ulkomaan työmatkoja.

Kuopion ja Seinäjoen toimipisteisiin ja niistä Helsinkiin suuntautuvat matkat ovat kuitenkin edelleen sallittuja henkilöstölle.

Kirjasto

Kirjaston käyttö Helsingin toimipisteissä on rajattu ainoastaan Taideyliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön käyttöön, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella. Käyttöoikeuden rajaus on voimassa 31.3.2021 asti. Mahdollisuutta rajoitettuun aukioloon huhtikuussa selvitetään maaliskuun aikana.

Rajoitukset eivät koske kirjaston toimipistettä Kuopiossa.

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytettynä Taideyliopiston tiloissa 9.5.2021 asti.

Harrastustoiminnaksi ei lueta opintoihin kuuluvaa harjoittelua.

Kookoksen kuntosali on avoinna korkeintaan neljälle käyttäjälle kerrallaan. Sen kävijätiedot kirjataan ylös mahdollisia tartuntaketjujen jäljittämistä varten.

Opiskelijaravintolat

Opiskelijaravintolat Kookos ja Tempo ovat suljettuina viikolla 8 (22.–28.2.). Muuten ravintolat ovat toistaiseksi avoinna arkisin klo 11.00–13.30. Elimäenkadun opiskelijaravintola on avoinna arkisin klo 11–13. M-talon ravintola on toistaiseksi suljettu.

Kevään publiikit

Joudumme ikävä kyllä varautumaan myös siihen, ettei kevään publiikkeja pystytä järjestämään avoimina yleisötilaisuuksina. Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja teemme valmiusryhmässä lopullisen linjauksen publiikkien suhteen 16.4.2021.

Terveisin,
Kaarlo Hildén 
rehtori