Professori Leena Rouhiainen Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi

Taideyliopiston tutkimusinstituutin johtaja Leena Rouhiainen on nimitetty Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikuntaan kaudelle 2025–2027.

Valtioneuvosto on asettanut Suomen Akatemialle hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudelle 1.1.2025–31.12.2027. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan ehdokkaita luottamustoimielimiin kysyttiin tutkimusyhteisöltä. Päätös tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä.

Akatemian tieteelliset toimikunnat

Suomen Akatemialla on kolme tieteellistä toimikuntaa. Toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen, seuraavat rahoituksen vaikuttavuutta ja edistävät tutkimusta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta.

Jäsenet professori Leena Rouhiaisen lisäksi ovat:

  • professori Louis Clerc, Turun yliopisto
  • yliopettaja Katri Halonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • professori Jaakko Husa, Helsingin yliopisto
  • tutkimusprofessori Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • professori Leena Kolehmainen, Helsingin yliopisto
  • apulaisprofessori Catharina von Koskull, Vaasan yliopisto
  • professori Markku Lehtimäki, Turun yliopisto
  • professori Kalle Pajunen, Tampereen yliopisto
  • professori Anniina Suominen, Aalto-yliopisto

Lue lisää nimityksistä Valtioneuvoston sivulta.