Opetuksen ja muun toiminnan rajoitukset puretaan 18.10. alkaen, kasvomaskia voi käyttää kampuksilla oman harkinnan mukaan

Puramme rajoituksia liittyen tilojen käyttöön, yli 50 hengen opetusryhmiin ja tilaisuuksiin sekä opetusryhmien kuplauttamiseen

Käsi pitelee kynää

Taideyliopiston koronakoordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa rajoitusten purkamista maanantaista 18. lokakuuta alkaen.

Rokotekattavuuden lähestyessä tavoitteena olevaa 80 % rajaa on yhteiskuntaamme avattu lähemmäs normaalia. Samaan aikaan koronatartuntojen ilmaantuvuus ja sairaalahoitoon joutuvien määrä ovat kääntyneet nousuun. Tauti leviää edelleen etenkin rokottamattomien keskuudessa. Tähän asti käytetyillä rajoitteilla on kuitenkin ollut myös haittavaikutuksia, ja sekä valtakunnallisesti että alueellisesti on katsottu, että nyt on aika niiden keventämiseen. Taideyliopisto on muiden yliopistojen ja korkeakoulujen tavoin arvioinut tilannetta kokonaisuutena ja oman toimintansa näkökulmasta ja päätynyt poistamaan monia rajoituksia.

Puramme rajoituksia liittyen tilojen käyttöön, yli 50 hengen opetusryhmiin ja tilaisuuksiin sekä opetusryhmien kuplauttamiseen. Lisäksi luovumme etätyösuosituksesta ja kasvomaskin pakollisesta käytöstä kampuksillamme. Jatkossa kasvomaskia voi käyttää kampuksilla oman harkinnan mukaan. Maskia suositellaan kuitenkin käytettävän tilanteissa, joissa lähikontaktia ei voi välttää (esimerkiksi lounasruokalalinjasto). Maskisuositus koskee edelleen myös henkilöitä, joilla ei ole täyttä rokotussarjaa. Löydät näistä uusista linjauksista tarkempaa tietoa alta.

Siirtyessämme takaisin niin sanottuihin normaaleihin opiskelu- ja työskentelykäytäntöihin, haluamme korostaa jokaisen omaa vastuuta turvallisesta toiminnasta tiloissamme. On ehdottoman tärkeää olla tulematta kampukselle sairaana sekä huolehtia turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Kannustamme myös kaikkia taideyliopistolaisia ottamaan molemmat koronavirusrokotteet, sillä täysi rokotesarja vähentää tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä merkittävästi. Koronarokote suojaa meitä kaikkia ja erityisesti niitä, joille ei esimerkiksi sairauden takia synny riittävää omaa rokotesuojaa. Ottamalla rokotuksen suojaat siis sekä itseäsi että muita.

Taideyliopiston koronalinjaukset 18.10. alkaen

Tilojen käyttö

Tilojen käytön yleiset koronalinjaukset poistuvat. Kaikkia tiloja voi jälleen käyttää normaalin tilamitoituksen mukaisesti.

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi noudatamme edelleen yleisiä hygieniavaatimuksia, eli huolehdimme käsihygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä.

Opetuksen tai kokouksen järjestelyistä vastaavan tulee valita tila henkilömäärään sopivaksi siten, että henkilöiden väliin voidaan jättää yli kaksi metriä aina, kun mahdollista. Lähikontaktit, joissa kahden metrin turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, tulee pitää mahdollisimman lyhyinä.

Nämä asiat muuttuvat tilojen käytössä:

 • Yli 50 hengen opetusryhmistä tai tilaisuuksista ei enää tarvita erillispäätöstä.
 • Akatemiat voivat luopua opetusryhmien kuplauttamisista.
 • Opetus- ja kokoustilojen 50 % täyttöasterajoitteesta luovutaan.

Kasvomaskin käyttö

Kampuksilla liikuttaessa kasvomaskia voi käyttää oman harkinnan mukaan.

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä erityisesti sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä, tai joissa lähikontaktia ei voi välttää (esimerkiksi lounasruokala), tai jos sinulla ei ole täyttä rokotussarjaa.

Lisäksi työtehtävissä ja opintoihin kuuluvassa käytännön harjoittelussa maskia on käytettävä, kun paikallisen vaarojen arvioinnin perusteella maskin käyttö katsotaan tarpeelliseksi. Tarvittaessa työskentelyolosuhteiden turvallisuutta voidaan arvioida yhdessä työsuojelun ja työterveyden kanssa.

Muu työskentely

Etätyösuositus päättyy, ja siirrymme hybridityöskentelyyn, jossa linjaukset työskentelylle etänä tai lähityössä on sovittu tiimeittäin esihenkilön johdolla.

Tiimirajat ylittävissä kokouksissa kokouksen koolle kutsuja päättää etä- tai lähikokouksesta tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Publiikit ja muut tilaisuudet

Publiikkien, isojen juhlien ja tilaisuuksien suunnittelua voidaan jatkaa sillä olettamalla, että ne voidaan järjestää, ellei pandemiatilanteen äkillinen huonontuminen johda uusiin viranomaisrajoituksiin.

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta yliopiston tiloissa on sallittua ja niitä koskevat samat turvallisuusohjeet kuin opetusta ja muuta työskentelyä.

Koronapäivystys päättyy

Koronapäivystyksen puhelinnumero ja sähköpostiosoite jäävät pois käytöstä 18.10. alkaen.

Rokotusten tuoman suojan ansiosta tartuntaketjut eivät enää pääsääntöisesti ole niin laajoja, että niiden rajoittamiseksi tarvittaisiin yliopiston oman päivystyksen toimenpiteitä. Jäljityksestä vastaa kunnan tartuntatautiviranomainen, jota yliopisto sen pyynnöstä tukee.

Kaikkien, joille ilmaantuu koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee hakeutua koronavirustestiin. Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus ja haju- tai makuaistin menetys.

Helsinkiläiset ja espoolaiset voivat tehdä oirearvion ja ajanvarauksen Omaolo.fi -digipalvelussa. Kaikki Uudenmaan asukkaat voivat tehdä oirearvion ja varata ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotissa.

Valtakunnallisen koronaneuvonnan numero on 0295 535 535.

Koronakoordinaatioryhmä lopettaa – hybridityön kehittämisryhmä aloittaa

Rajoitusten vapauttamisen valmisteluun perustettiin elokuun lopulla rehtori Kaarlo Hildénin johtama koronakoordinaatioryhmä, jonka toiminta on päätetty lopettaa marraskuun alussa.

Uuteen normaaliin siirtyminen edellyttää uusien käytäntöjen luomista yhtäältä koronaviruksen aiheuttamien pysyvien riskien vähentämiseksi, toisaalta etä- ja läsnätyöskentelyn parhaiden puolien yhdistämiseksi. Uusien käytäntöjen luominen koskettaa kaikkia palveluiden ja akateemisen toiminnan osa-alueita. Työn koordinoimiseksi perustetaan hybridityöskentelyn kehittämisryhmä.

Hybridityön kehittämisryhmän kokoonpano:

 • Vararehtori Lauri Väkevä (pj)
 • Vararehtori Jaana Erkkilä-Hill (varapj)
 • Varadekaani Markus Utrio
 • Professori Leena Rouhiainen
 • Koulutuspäällikkö Sanna Takala
 • Palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Sanna Yliheljo
 • Viestintäpäällikkö Nelli Kuokka
 • HR-asiantuntija Mia Seppälä

Ryhmällä on kaksi päätehtävää. Toinen on tulevaisuuden edellyttämien monipaikkaisen työ- ja opiskelutapojen ennakointi skenaariotyön kautta. Toinen tehtävä on etä- ja läsnätyöskentelyä yhdistävien käytäntöjen koordinointi.