Muutosneuvottelut jatkuvat syyskuussa

Muutosneuvottelut ovat sujuneet hyvässä yhteishengessä. Taideyliopiston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti säästö- ja kehityskohteiden ideointiin.

Taideyliopisto aloitti 11.3.2024 koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Alustavan arvion mukaan yliopiston säästötavoite on 2,5 miljoonaa eli noin 55 henkilötyövuotta.

Muutoksessa pyritään välttämään irtisanomisia ja hyödyntämään luonnollista poistumaa eli eläköitymisiä ja vapautuvien tehtävien täyttämättä jättämistä.

Muutosneuvottelujen taustalla on se, että Taideyliopiston kulut ovat jo kahden vuoden ajan olleet suuremmat kuin sen tulot. Ennusteiden mukaan tilanne jatkuu myös tulevaisuudessa. Lisäksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on pystyttävä turvaamaan uusiutuminen ja kehittyminen, mikä edellyttää toimintojen uudelleentarkastelua.

Kevään viimeinen muutosneuvottelu pidettiin 8.5. Neuvotteluja jatketaan syyskuussa kolmen asiakokonaisuuden osalta: työn organisoinnin uudelleenjärjestelyt, säästöjen tai muut toiminnan muutosten kohdistaminen yksiköihin sekä henkilöstövaikutusten kohdentaminen eri henkilöstöryhmiin.

Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.