Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa valmiuksia työelämään

Opiskelijoilta erinomaista palautetta saanut opintokokonaisuus on tarkoitettu sekä Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.

Musiikin opiskelijoita Taideyliopiston tiloissa.
Kuva: Veikko Kähkönen

Paljon ylistävää palautetta viime lukuvuonna kerännyt luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus käynnistyy jälleen syyskuussa. Koulutus antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Opettajina luovan talouden ammattilaisia

Viime lukuvuonna opintokokonaisuuteen osallistuneista opiskelijoista peräti 94 % piti opintokokonaisuutta hyödyllisenä. Erityisesti kiitosta saivat kurssien opettajat, joista monet olivat luovan alan yrittäjinä itse toimivia asiantuntijoita.

Ensi lukuvuonna opintokokonaisuudessa opettaa esimerkiksi Helsinki Design Breweryn tuottaja Pirjo Suhonen. Sponsorointi ja yritysyhteistyö -kurssin opettajana on tulevanakin lukuvuonna luovien alojen viestintään, markkinointiin ja kumppanuuksiin erikoistuneen Pink Eminence -toimiston toimitusjohtaja Outi Raatikainen.

Tukea yrittäjyyteen ja freelancerina toimimiseen

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus on kehitetty erityisesti vastaamaan taidealojen opiskelijoiden tarpeeseen saada lisää opetusta työelämävalmiuksista ja yrittäjyydestä.

Taiteilijat ja luovan alan ammattilaiset työskentelevät huomattavan usein itsensä työllistäjinä – esimerkiksi vuonna 2013 Taideyliopistosta valmistuneista maistereista peräti 93 % on valmistumisen jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerinä. Siksi mahdollisimman käytännönläheisten yrittäjyystaitojen opetukselle on suuri kysyntä.

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus on tarkoitettu sekä Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuus koostuu viidestä kurssista syyslukukauden 2020 ja kevätlukukauden 2021 aikana. Kurssit on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa, myös esimerkiksi töiden ohessa. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Hakeminen opintoihin

Hakuaika opintokokonaisuuteen on avoimen yliopiston opiskelijoille 4.8.–24.8.2020. Näin haet avoimen yliopiston opintoihin.

Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintokokonaisuuteen tai sen yksittäisille kursseille WebOodissa.