Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa valmiuksia työelämään

Opiskelijoilta erinomaista palautetta saanut opintokokonaisuus on tarkoitettu sekä Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.

Musiikin opiskelijoita Taideyliopiston tiloissa.
Kuva: Veikko Kähkönen

Koulutus antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Opettajina luovan talouden ammattilaisia

Viime lukuvuonna opintokokonaisuuteen osallistuneista opiskelijoista peräti 94 % piti opintokokonaisuutta hyödyllisenä. Erityisesti kiitosta saivat kurssien opettajat, joista monet olivat luovan alan yrittäjinä itse toimivia asiantuntijoita.

Tukea yrittäjyyteen ja freelancerina toimimiseen

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus on kehitetty erityisesti vastaamaan taidealojen opiskelijoiden tarpeeseen saada lisää opetusta työelämävalmiuksista ja yrittäjyydestä.

Taiteilijat ja luovan alan ammattilaiset työskentelevät huomattavan usein itsensä työllistäjinä – esimerkiksi vuonna 2013 Taideyliopistosta valmistuneista maistereista peräti 93 % on valmistumisen jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerinä. Siksi mahdollisimman käytännönläheisten yrittäjyystaitojen opetukselle on suuri kysyntä.

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus on tarkoitettu sekä Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuus koostuu viidestä kurssista. Kurssit on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa, myös esimerkiksi töiden ohessa. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.