Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus

Opi ymmärtämään liiketoiminnan perusteita, kuten markkinointia, yritysyhteistyötä ja tekijänoikeuslainsäädäntöä luovan alan kontekstissa.

Opiskelijat seisovat käsillään Musiikkitalon edessä

Sisältö ja tavoitteet

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista ja antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa. Voit myös suorittaa yksittäisiä opintojaksoja kokonaisuudesta. Opetus tapahtuu lukuvuonna 2020-2021 keskiviikkoiltaisin. Opintokokonaisuus on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia:

  • Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op
  • Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op 
  • Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op
  • Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op
  • International Business Basics 3 op

Opettajat

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden vastuuopettajana toimii MuM Riitta Huttunen. Opintojaksoilla luennoi opintojakson vastuuopettajan lisäksi muita alan asiantuntijoita. 

Hakeminen

Voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Elokuussa ilmoittaudutaan koko opintokokonaisuuteen sekä syksyn opintojaksoille. Marras-joulukuussa ilmoittaudutaan kevään opintojaksoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaikataulu poikkeaa avoimen yliopiston aikataulusta.

Osallistujat valitaan kurssille hakemuksessa ilmenevien valmiuksien ja motivaation perusteella. 

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Lukuvuosimaksu

Opintomaksu 15€/opintopiste.

Seuraava hakuaika

Ilmoittautuminen koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille syksyn opintojaksoille tapahtuu elokuussa. Yksittäisille kevään opintojaksoille ilmoittaudutaan marras-joulukuussa.

Vastuuhenkilöt

Riitta Huttunen