Lisäpanostus soittoharrastustaan aloittelevien lasten instrumenttiopetukseen tukee heidän musiikillista kehitystään

Pääkaupunkiseudulta Taideyliopiston Sibelius-Akatemian aloitteesta käynnistynyt uusi musiikkioppilaitosten yhteistyömalli on saanut kuluneena keväänä osallistujia myös Pirkanmaalta.

Next Generation – Alku soittoon on uudenlainen opetus- ja yhteistyömalli erityisen motivoituneille musiikkiharrastuksensa alkutaipaleella oleville alakouluikäisille tai sitä nuoremmille lapsille. Tavoitteena on vahvistaa lapsen kiinnostusta tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen sekä tukea hänen musiikillista kehitystään jo varhaisessa iässä. Yhteistyön varrella kertynyt oppi kehittää myös tulevien soitinopettajien pedagogiikkakoulutusta. Tarkoituksena on tarjota lapsille instrumenttiopetusta enemmän ja useammin kuin mitä musiikkiopisto tavallisesti tarjoaa. Mallia kokeiltiin ensimmäisen kerran Sibelius-Akatemian ja kolmen helsinkiläisen musiikkioppilaitoksen yhteistyönä 2022–2023, ja yhteistyö on jatkunut myös lukuvuoden 2023–2024 ajan.  

Uusia uria Tampereella 

Hankkeeseen osallistuneilta saadun palautteen myötä on käynyt ilmi, että lisäpanostus opetukseen tukee lasten musiikillista kehitystä, pedagogiikkaopiskelijoiden osaamista ja opettajien vertaisoppimista. Niinpä mallia haluttiin lähteä kokeilemaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella: yksi opettaja, sellistejä Pirkanmaan musiikkiopistosta sekä pedagogiikkaopiskelija Eero Vahtola Tampereen ammattikorkeakoulusta ovat kevään 2024 aikana tulleet mukaan työskentelyyn. Vahtola osallistui yhteistyöhön osana opintojaan. Hänelle yhteistyö avasi uusia näkökulmia opettamiseen muun muassa kollegiaalisen keskustelun kautta. Päällimmäinen kokemus oli antoisa ja inspiroiva. Yhteistyön tuloksia kuultiin aurinkoisessa yhteistapaamisessa Helsingissä toukokuussa.

”Minulle opiskelijana tämä oli mahdollisuus oppia kokeneilta opettajilta, verkostoitua ja päästä kokeilemaan erilaisia opetustapoja lahjakkaiden lasten kanssa. Luottamussuhteen luominen oppilaiden kanssa sekä erilaisten metodien ja ideoiden kokeileminen ovat opettavaisia. Tärkeimpänä pääsin tutustumaan oppilaiden opetusfilosofiaan ja sain kosketuspintaa työelämään”, Vahtola toteaa  

“Pirkanmaan musiikkiopisto haluaa olla mukana hakemassa työkaluja lasten ja nuorten oppimisen ja motivaation kehittämiseen. Malli on toiminut hyvin ja oppilaat perheineen ovat olleet motivoituneita, vaikka käyntikertoja tulee viikossa peräti neljä”, kertoo Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori Jouni Auramo.   

Alku soittoon -malliin osallistuvat lapset saavat soittimessaan yksilö- ja ryhmäopetusta useita kertoja viikossa sekä omalta opettajaltaan että nimetyltä pedagogiikkaopiskelijalta. He osallistuvat viikoittaisten soittotuntien lisäksi opetusviikonloppuun kerran lukukaudessa. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat soittoasennon ja -tekniikan opettelemisen lisäksi yhteissoitto, tutustuminen improvisaatioon, luova musiikin tekeminen sekä musiikin hahmotustaidot musisoimisen kautta. Ajatus tähän lähti Sibelius-Akatemian viulupedagogiikan lehtori Yvonne Fryen ideasta. Hanke jatkuu myös ensi lukuvuonna sekä pääkaupunkiseudulla että Pirkanmaalla. Yhteistyö Pirkanmaalla tuli mahdolliseksi nimettömän yksityishenkilön lahjoituksen turvin.