Lähiopetus on koronasta huolimatta taidealoille välttämätöntä

Korona on haastanut koko yhteiskunnan, myös yliopistosektorin. Yliopistojen tilat olivat kevään kokonaan suljettuna ensimmäistä kertaa suomalaisten yliopistojen historiassa. Syksyllä valtaosa yliopistoista on jatkanut toimintaansa pääosin etänä.

Kaksi henkilöä kävelee isot viulukotelot selässään

Taideyliopistolaisten kokemuksia etäopetuksesta ja etätyöskentelystä kartoitettiin kyselyllä kesäkuussa 2020. Vastaajien mukaan työ- ja opiskelumäärä sekä kokemus työn kuormittavuudesta kasvoi koronakeväänä merkittävästi.

Opiskelijoiden mukaan etäopiskelu vähensi yhteisöllisyyden kokemusta ja vuorovaikutusta opetustilanteessa. Opiskelijat näkevät, että osa opetuksesta on sellaista, jota ei etänä voi toteuttaa mielekkäällä tavalla. Käytännön haasteiksi keväällä muodostuivat työtilojen, kalusteiden ja välineiden puute kotona. Lisäksi osa opiskelijoista koki saaneensa opintoihinsa liian vähän tukea. Opintojen suorittaminen viivästyi erityisesti taiteellisten produktioiden ja suoritusten osalta, vaikka opettajat ja muu henkilöstö tekivät parhaansa mahdollistaakseen opintojen suorittamisen myös poikkeusoloissa.

Syyslukukaudella opetus on perustunut pääosin lähiopetukseen. Lähiopetuksena on toteutettu 60 % kaikesta opetuksesta. Etäopetusta on ollut noin 20 % ja hybridiopetuksena on toteutettu noin 20 % opetuksesta. Hybridiopetuksessa osa opiskelijoista on läsnä, osa etäyhteyden päässä. Yliopiston tiloja on saanut käyttää koronarajoitukset huomioiden myös itsenäiseen harjoitteluun ja taiteellisen työskentelyyn tai muuhun työhön.

”Olen vaikuttunut siitä, että syyslukukaudella Taideyliopistossa on pystytty järjestämään lähiopetusta koronasta huolimatta, sillä kontaktiopetus on taidealalle välttämätöntä. Yliopistoinstituutio ei pysy hengissä ilman kohtaamisia, eikä laadukasta opetusta voida turvata ilman lähiopetusta,” sanoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehtonen.

Hän esittää koko Taideyliopiston hallituksen puolesta kiitokset yliopistolaisille erinomaisesta työstä vaikeassa tilanteessa.

”Opiskelijat, opettajat ja tukipalveluita tarjoava henkilöstö ovat joutuneet työskentelemään epävarmuuden keskellä ja ottamaan käyttöön nopeasti uusia työtapoja ja -välineitä. Yli puolet opinnoista on vaikeasta tilanteesta huolimatta pystytty syksyllä järjestämään lähiopetuksena, mistä lämmin kiitos koko yhteisölle. Se on vaatinut ponnisteluja kaikilta. Myös asetettuja koronarajoituksia on noudatettu vastuullisesti ja esiin tulleisiin tautitapauksiin on reagoitu nopeasti, mikä on estänyt taudin leviämisen yliopistossa,” Lehtonen kiittää.

Johtamisella ja priorisoinnilla suuri merkitys hyvinvointiin etäaikana

Taideyliopiston HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Onton mukaan yliopistossa tulee poikkeustilanteessa antaa riittävästi tilaa ja aikaa etäopetuksen ja etätyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä uusien toimintatapojen ja työkalujen opettelemiseen. Tämä on tärkeä osa etätyön johtamista. Samalla johtajien ja esihenkilöiden tulee varmistaa työkuormien ja tavoitteiden kohtuullisuus.

”Syksyn henkilöstökoulutuksilla pyritään vahvistamaan oman työn johtamisen taitoja. Digitaitoja kehitetään koulutusten ja opettajille suunnatun mentoritoiminnan kautta. Mietimme koko ajan myös konkreettisia keinoja, miten työyhteisön jäseniä tuetaan kehittämään uusia tapoja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja työn ja vapaa-ajan erottamiseksi,” Mäki-Ontto kertoo.

Mäki-Onton mukaan lisääntynyt työkuormitus tulee huomioida nyt erityisen tarkasti.

”Etänä tehtävä työ vie monesti enemmän aikaa ja aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta. Siksi johtajien ja esihenkilöiden tulee varmistaa, että uusia hankkeita tai laajoja toimenpiteitä ei käynnistetä liikaa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin,” Mäki-Ontto summaa.