Kahden kansanmusiikkiperinteen yhdistämisestä syntyi oma sävelkieli

Päivi Hirvosen tohtorintutkinto tuo julki kansanmuusikkouden hiljaista tietoa säveltämisestä.

Päivi Hirvonen, kuva Antti Kokkola
Antti Kokkola

Muusikko, säveltäjä Päivi Hirvonen on taiteellisessa tohtorintutkinnossaan tutkinut yhtäaikaista viulunsoittoa ja laulua. Hän on syventynyt soolosoiton sekä kahden suomalaisen kansanmusiikin historiallisen kerrostuman – arkaaisen ja pelimannimusiikin – mahdollisuuksiin ja luonut oman sävelkielensä, omakohtaisen kahden perinteen fuusion. Hirvosen tohtorintutkinto Soolosoiton mahti – Laulava viulisti nykykansanmusiikin säveltäjänä ja esittäjänä tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 6.3.2020.

Hirvosen tutkinnon taiteellinen osio sisälsi neljä soolokonserttia, yhden erikokoisten yhtyeiden kanssa tehdyn konsertin sekä soololevyn. Hirvonen tutki sekä soolosoiton että yhtäaikaisen viulunsoiton ja laulamisen haasteita ja mahdollisuuksia ja löysi näitä kehittämällä uusia näkökulmia säveltämiseen ja esittämiseen. Tutkimuksen muusikkolähtöinen tutkimusnäkökulma tuo uutta tietoa omaa musiikkiaan esittävän muusikon työskentelemisestä, yksin esiintymisen eli soolosoiton olemuksesta sekä säveltämisestä prosessina.

Säveltäminen ja improvisointi kuuluvat kansanmusiikin kentällä jokaisen muusikon taitoihin. Niitä opetetaan ja niihin kannustetaan sekä ammattiopinnoissa että harrastajapiireissä. Hirvonen on tutkielmassaan kirjoittanut auki kansanmusiikkikentän hiljaista tietoa säveltämisestä ja tuonut esille tämän kansanmuusikkouteen vahvasti kuuluvan osatekijän. Tohtorintyössään Hirvonen tarkastelee, kuinka hänen sävelkielensä ja säveltäminen ovat kehittyneet tämänhetkiseen muotoonsa. Hän on syventynyt soolotyöskentelyn ja viulunsoiton ja laulun yhdistämisen lisäksi suomalaisen kansanmusiikin kahteen eri historialliseen kerrostumaan: arkaaiseen eli vanhakantaiseen perinteeseen sekä uudempaan perinteeseen, erityisesti pelimannimusiikkiin. Näin Hirvonen on luonut oman sävelkielen, jota hän kutsuu omakohtaiseksi kahden perinteen fuusioksi.

”Tutkimus lähti tarpeesta kehittää yhtäaikaista viulunsoittoa ja laulua, prosessinomaista säveltämistä ja soolosoittoa omassa muusikkoudessani. Näitä on toistaiseksi kansanmusiikin kontekstissa sanallistettu melko vähän”, Hirvonen kertoo.

Lisätiedot

Päivi Hirvonen
hirvopai@gmail.com

Päivi Hirvosen tohtorintutkinto Soolosoiton mahti – Laulava viulisti nykykansanmusiikin säveltäjänä ja esittäjänä tarkastetaan perjantaina 6.3.2020 klo 12 Taideyliopiston Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteen Kamarimusiikkisalissa. Tarkastustilaisuuden valvojana toimii professori Kristiina Ilmonen.

30 vuotta musiikin tohtoreita Sibelius-Akatemiasta 

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Kansainvälisesti arvostettu ja uraauurtava Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus tuottaa ammattilaisia vaativiin taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin. Tämä tapahtuma on osa juhlavuoden tarjontaa. Tohtorikoulutuksemme nykypäivään voi tulla tutustumaan muun muassa 10.-11.3.2020 järjestettävässä SibA Research Days -tapahtumassa Helsingin Musiikkitalossa.