Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee uudenlaista areenaa musiikin kansainväliselle yhteistyölle

Taide on olemukseltaan kansainvälistä ja yhteys maailmanlaajuiseen taidekenttään on suomalaisen taidekoulutuksen elinehto.

Mies istuu flyygelin ääressä, nainen nojaa flyygeliin
Veikko Kähkönen

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälinen vierailijaohjelma kutsuu Suomeen musiikin alan merkittävimpiä taiteilijoita vieraileviksi opettajiksi ja tarjoaa uudenlaisen areenan kansainväliselle yhteistyölle sekä näyteikkunan suomalaiselle musiikkiosaamiselle. Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee ohjelmaa 450 000 eurolla vuosina 2019-2022.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytysten eli tieteen, taiteen ja kulttuurin ja yhteiskunnallisen toiminnan tukija ja vankkumaton puolustaja. Säätiön tehtävä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa. Pääsääntöisesti säätiön tarjoama taiteen rahoitus on kahdenlaista: ylläpitää taiteellisen toiminnan perusedellytyksiä ja olla mukana mahdollistamassa merkittäviä alaa kehittäviä hankkeita.

”Haluamme olla vahvistamassa kuvaa Suomesta ajanhermolla olevana tekijänä kansanvälisellä musiikin kentällä. Tässä hankkeessa viehätti erityisesti se, että hyödyt ulottuvat pidemmälle kuin vain vierailijaprofessorien välittömässä läheisyydessä oleville opiskelijoille, koska suuri yleisö pääsee nauttimaan vierailijoiden ja paikallisten taiteilijoiden yhteistyönä syntyneistä taide-elämyksistä Helsingissä. Pitkällä tähtäimellä yleisö hyötyy toisellakin tavalla, sillä Sibelius-Akatemia kasvattaa maamme kärkimuusikkoja ja tutkijoita, jotka ovat tulevat tulevaisuudessa muokkaamassa suomalaista kulttuurikenttää”, kertoo säätiön asiamies Arto Mäenmaa.

”Vierailijaohjelma ja siihen kytkeytyvä kansainvälinen kesäakatemia ovat todella tärkeitä suomalaisen taidekentän ja koulutuksen jatkuvan kehittymisen kannalta. Saamamme tuki mahdollistaa sen, että opiskelijamme voivat saada inspiraatiota ja tukea taiteilijoilta, jotka osoittavat suuntaa alan tulevaisuudelle. Nämä kohtaamiset voivat olla ratkaisevia opiskelijan taiteilijaksi kasvun ja uran kannalta”, korostaa Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén ohjelman merkitystä.

Ohjelmaan kutsutut johtavat taiteilijat työskentelevät Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opettajien kanssa pääsääntöisesti vuoden tai kahden vuoden jaksoissa. Pitkäjänteinen työskentely mahdollistaa opiskelijoiden taiteellisen projektin viemisen suunnitelmasta toteutukseen. Ohjelma on avoin sekä suomalaisille että ulkomaisille musiikin opiskelijoille.

”Yliopistojen perusbudjetit ovat nykyisin varsin niukkoja. Säätiö voi rahoituksellaan tarjota lisää joustavuutta ja täten kannustaa kokeilemaan uusia avauksia. Taideyliopisto on aloillaan monipuolinen ja vahva toimija, jonka kanssa yhteistyö on selkeää ja tavoitehakuista. Jos voimme kymmenen vuoden päästä sanoa, että tämä hanke on ollut osaltaan edistämässä rikkaamman ja avoimemman kulttuurikentän syntymistä, olemme onnistuneet tavoitteessamme”, tiivistää Mäenmaa.

Sibelius-Akatemian kansainvälistä vierailijaohjelmaa on mukana tukemassa myös Jane ja Aatos Erkon säätiö.