Jan Schacher musiikkiteknologian professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Jan Schacher
Photo: Ralph Kühne

Sveitsiläissyntyinen Schacher on taiteilija-tutkija, instrumentalisti, säveltäjä ja digitaalitaiteilija. Hän tutkii muun muassa sitä, kuinka muusikon keho toimii äänen ja läsnäolon resonaattorina ja keskuksena. Schacher on kiinnostunut äänen kokemisen tiloista, rakenteista ja prosesseista. Taiteen tekemisen lisäksi hän on työskennellyt tutkijana Zürichin taideyliopistossa ja johtanut tutkimushankkeita, jotka käsittelevät muun muassa musiikillista liikeilmaisua, immersiivistä mediaa sekä ympäristö- ja tilaääntä taiteen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Schacher on arvostettu tutkija ja opettaja. Hänen tohtorintutkintonsa ja julkaisunsa osoittavat poikkeuksellista lähestymistapaa tieteeseen, taiteeseen ja teknologiaan. Schacherin opetuskenttä on laaja ja sisältää muun muassa elektroakustista sävellystä, äänisuunnittelua ja esityskäytäntöjä.

Musiikkiteknologian professorina Schacher haluaa rakentaa siltoja musiikkiteknologian ja sille läheisten taiteen- ja tieteenalojen ja sosiaalisten kontekstien välille sekä laajentaa taiteellisen tutkimuksen kautta Sibelius-Akatemian ja Taideyliopiston verkostoja ja kansainvälistä yhteistyötä musiikin, mediataiteen, äänitaiteen ja äänitutkimuksen aloilla.

”Haluan kehittää musiikkiteknologian aineryhmän profiilia. Uskon, että taiteilijoiden rooli yhteiskunnassa on tarjota tilaa mielikuvitukselle ja maailman kohtaamiselle kaikilla aisteillamme. Tälle musiikkiteknologia on aikaamme heijastava keino. Kaiken taiteellisen toiminnan ytimessä on tarve luoda ja jakaa kokemuksia, jotka osoittavat meille, mitä tarkoittaa olla ihminen”, Schacher linjaa.

Musiikkiteknologian professori vastaa tohtoriopiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta. Hän osallistuu myös perustutkinto-opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen sekä musiikkiteknologian koulutuksen kehittämiseen. Hän johtaa ja koordinoi tutkimusprojekteja, osallistuu niihin kansallisten ja kansainvälisten musiikkiteknologian alan yhteistyökumppaneiden kanssa ja kehittää musiikkiteknologian tutkimusta Taideyliopistossa yhteistyössä aineryhmän henkilökunnan kanssa.

Määräaikaan mennessä 44 ihmistä eri puolilta maailmaa haki avointa musiikkiteknologian professuuria. Osa hakijoista kutsuttiin tammikuussa 2021 soveltuvuusarviointiin, joka koostui hakijan opetus- ja tutkimusvision esittelystä, opetus- ja ohjausnäytteistä sekä haastattelusta. Schacher aloittaa tehtävässään 1. elokuuta 2021.

Lisätiedot

Varadekaani Tanja Johansson
tanja.johansson@uniarts.fi